Ettevõttest

Ettevõtte algusaastad

Ajaloopilt 1

Harju KEK alustas tegevust 1956. aastal kooperatiivse ettevõttena, tegutsedes ehituse ja ehitusmaterjalide tootmise valdkonnas.

60-ndate aastate lõpul, tootmismahtude kasvades täiustati ettevõtte juhtimisstruktuuri ning loodi erinevad spetsialiseeritud tootmisüksused. Tootmispindade ehituse ja arendusega pandi alus tööstuspargi kujunemisele Keilas.

1988. aastal tekkisid esimesed välissuhted, mis hiljem arenesid koostööks rahvusvaheliselt tuntud ettevõtjatega nagu ABB, Nokia, Glamox ja Ensto.
 

Ensto uus

 

Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamine 1991.aastal tõi kaasa muutused seadusandluses.  Harju KEK reorganiseeriti äriühinguks ning allüksused tütarettevõtjateks. Koostöös välisfirmadega hakati looma erinevaid ühisettevõtteid.

1995. aastast on Harju KEK Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige. 

1997. aastal noteeriti tütarettevõtja Harju Elektri aktsiad Tallinna Börsil.

1999. aastal reorganiseeriti osaühing Harju KEK aktsiaseltsiks.

 

Meie tegevusest

Harju KEK on Eesti erakapitalil põhinev äriühing, mis tegeleb kinnisvara arendamise ja haldamisega ning investeeringute juhtimisega.

Harju KEK omab ligikaudu 100 ha tootmis- ja ärimaad, millel on võimalik rajada juurde uusi äri- ning tootmishooneid. Kõikide Harju KEK-i tööstusparkide eeliseks on soodne asukoht sadamate, lennujaama, raudtee ja maanteevõrgu suhtes. Oleme avatud ka uutele investeerimisvõimalustele teistes asukohtades.

 Lähiaastatel keskendume kinnisvaraarendusele.