Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute küpsiste kasutamisega.
Kui soovite keelata küpsiste salvestamist teie seadmesse, kohandage palun oma brauseri turvaseadeid.

Loe lähemalt

PRIVAATSUSPOLIITIKA JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Vastutav andmetöötleja

 • HARJU KEK AS
 • Reg 10029482
 • Aadress Järve tn 2, Tallinn
 • Tel 6 74 75 00
 • E-mail info@harjukek.ee

Mõisted

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel;

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (“andmesubjekti”) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku,
kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal;

Isikuandmete töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine;

“Küpsis” (cookie) on väike tekstifail, mida veebileht salvestab sinu arvutisse või nutiseadmesse, kui külastad meie veebilehte. See võimaldab talletada infot eelistuste kohta, nii et sa ei pea seda lehte taas külastades või lehti sirvides uuesti valikuid tegema.

Milliseid isikuandmeid ning mis eesmärgil me kogume?

Juhul kui soovite kodulehe kaudu saada mõne teenuse kohta rohkem teavet, siis kogume ja töötleme järgnevaid isikuandmeid Harju KEK AS kogub järgmisi andmeid:

 • Nimi
 • E-posti aadress
 • Telefoninumber
 • Päringu tekst

Päringuid on võimalik esitada täites vastava kontaktivormi või saates e-kirja aadressile info@harjukeke.ee. Pakkumise ettevalmistamiseks kasutame ka krediidiinfo päringust saadud andmeid ettevõtte kohta.

Õiguslik alus taoliseks isikuandmete töötlemiseks on isikuandmete töötlemine andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele (GDPR Art 6(1)(b)).

Veebilehe sirvimise statistika

Veebilehtede külastamisel kogutakse külastaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid.

Tehnilised andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga, külastamise aja (kellaaeg, kuupäev, aasta) ja kohaga. IPaadresse ei seota isikut tuvastava teabega.

Ülalpool nimetatud andmete kogumiseks kasutame automatiseeritud tööriista Google Analytics. Kui te ei soovi enda kohta neid andmeid edastada, saate igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt, nagu on kirjeldatud siin.

Küpsised

Meie veebilehed kasutavad küpsiseid pakutavate teenuste kvaliteedi parandamiseks. Kasutame seansiküpsiseid, püsiküpsiseid ja kolmanda isiku küpsiseid (Google Analytics, Facebook):

Uute ja endiste klientide identifitseerimiseks. Sinu eelistuste meelde jätmiseks nagu keel, värvide kontrastid või kirja suurus. Meelde jätmiseks, kas oled (või ei ole) nõustunud meie küpsistega sellel leheküljel. Koguda usaldusväärset informatsiooni lehe külastatavuse kohta, mis võimaldab meil mõõta, kuivõrd leht vastab kasutajate vajadustele ning teha võimalikke parendusi.

Küpsiste lubamine ei ole vältimatult vajalik veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks, kuid annab parema lehitsemiskogemuse. Soovi korral võid alati küpsised kustutada või blokeerida, kuid seda tehes ei pruugi veebilehe mõned funktsioonid töötada soovitud viisil.

Arvesta, et mõned küpsised pärinevad kolmandast isikust teenusepakkujalt, kes täidab mõnda neist ülesannetest meie asemel.

Küpsistega seotud informatsiooni ei kasutata sinu isiku tuvastamiseks ning kogutud andmed on meie kontrolli all. Küpsiseid ei kasutata ühekski muuks otstarbeks kui eelnevalt kirjeldatud.

Kui kaua me andmeid säilitame?

Veebilehel kogutud isikustamata tehnilisi andmeid säilitatakse tähtajatult.

Isiku- ja kliendiandmeid säilitame nii kaua, kuni see on vajalik:

 • Teenuste ja informatsiooni toimetamiseks
 • Esitatud päringute puhul suhtlemiseks
 • Valikute ja õiguste teostamise tagamiseks

Isikuandmete jagamine

Võime muuta sinu isikuandmed, kliendiandmed või äriinfo kättesaadavaks firmadele, mis pakuvad meie äritegevust toetavaid teenuseid nagu veebilehe analüütikud või klienditeeninduse pakkujad. Need firmad on volitatud kasutama isikuandmeid, kliendiandmeid või äriinfot ainult selleks, et osutada meile teenuseid. Teenusepakkujate valikul jälgime, et teenusepakkuja asuks Euroopa majanduspiirkonnas.

Jagame sinu isikuandmeid, kliendiandmeid või äriinfot kolmandatele isikutele ainult privaatsusteatises kirjeldatud viisil. Me ei müü sinu isikuandmeid kolmandatele isikutele.

Õigused

Teatud juhtudel on teil õigus nõuda teie kohta käivate isikuandmete töötlemise piiramist ja õigus esitada vastuväiteid teie kohta käivate isikuandmete töötlemisele.

Kui leiate, et teie privaatsust on kuritarvitatud, siis palume võtta ühendust vastutava andmetöötlejaga. Teil on samuti õigus esitada kaebus selle riigi andmekaitse järelvalveasutusele, kus asub teie alaline elukoht.

Isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasivõtmine

Kui Te soovite olla n-ö unustatud, palume Teil sellest meile teada anda kirjutades aadressile info@harjukek.ee. Sooviavalduse alusel eemaldame me Teie päringu(te)ga seotud informatsiooni oma süsteemidest.

Harju KEK AS on Eesti erakapitalil põhinev äriühing, mis tegeleb kinnisvara arendamise, haldamise ja investeeringute juhtimisega.

Ettevõte on asutatud aastal 1956, omades pikaajalisi kogemusi kinnisvara valdkonnas. Keskendume investeeringutele, mille peamine fookus on tööstus- ja ärikinnisvaral.

Ettevõtte missioon ja eesmärk on pakkuda toimivaid ja lisaväärtust loovaid ettevõtlusalasid ja ettevõtluskeskkondi. Luua valmis lahendusi, mis loovad eeldused edukaks äritegevuseks – hooned, infrastruktuur, keskkond ja sünergia ettevõtjate vahel!

HARJUKEK kinnisvara omanik, arendaja ja üürileandja

 

Harju KEK on pikaajalise kogemusega äri- ja tööstuskinnisvara arendaja Eestis.

Ettevõtte omanduses on ligi 100 hektarit äri- ja tootmismaad ning kokku üle 60 000 m2 väljaüüritud pinda. Ettevõtte suurimad äri- ja tööstuspargid on Keila Tööstuspark Keila linnas, A11 Äripark Tallinna ringtee ääres ja Valdmäe Tööstuspark Tänassilmas.

Ettevõtte suurimad kliendid erinevates äri-ja tööstusparkides on Harju Elekter, Ensto Ensek, Glamox, Prysmian Group Baltics, Bauhof, Würth, Onninen, Harmet HBR, Stark Logistics, Tamrex, Automaailm, PMC Hydraulics ja paljud teised tugevad ettevõtted.

Harju KEK AS omab 30,4% osalust börsiettevõttes Harju Elekter ning 28% osalust ettevõttes EKE AS.

 

Full Width Image
AJALUGU
Column Image

Harju KEK alustas tegevust 1956. aastal kooperatiivse ettevõttena, tegutsedes ehituse ja ehitusmaterjalide tootmise valdkonnas. 60-ndate aastate lõpul, tootmismahtude kasvades täiustati ettevõtte juhtimisstruktuuri ning loodi erinevad spetsialiseeritud tootmisüksused. Tootmispindade ehituse ja arendusega pandi alus tööstuspargi kujunemisele Keilas. 1988. aastal tekkisid esimesed välissuhted, mis hiljem arenesid koostööks rahvusvaheliselt tuntud ettevõtjatega nagu ABB, NOKIA, GLAMOX ja ENSTO.

Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamine 1991.aastal tõi kaasa muutused seadusandluses. Harju KEK reorganiseeriti äriühinguks ning allüksused tütarettevõtjateks. Koostöös välisfirmadega hakati looma erinevaid ühisettevõtteid.

1995. aastast on Harju KEK Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige. 1997. aastal noteeriti tütarettevõtja Harju Elektri aktsiad Tallinna Börsil. 1999. aastal reorganiseeriti osaühing Harju KEK aktsiaseltsiks.

60 – NDAD

02.04.1956 asutasid viie kohaliku kolhoosi esindajad maaehitusettevõtte Keila Kolhoosidevahelise Ehitusnõukogu.

1958. aastal tekkis ühinemiste tulemusena Harju Kolhoosidevaheline Ehituskontor, mis tegeles ehitusega ümberkaudsetes kolhoosides. Hiljem arenes sellest välja Harju KEK.

Paralleelselt ehitamisega arendati abitootmist – oli rajatud oma paemurd ja killustikutootmine.

1963. aastal tegutses kontor juba 26 kolhoosi ühisettevõttena. Korrigeeriti ehituspoliitikat: kui varem oli kogu ehitusjõud samaaegselt killustatud paljude objektide vahel, siis nüüd koondati see väiksemale arvule objektidele. Kümnendi lõpus kiirenes ehitustempo ja töö muutus efektiivsemaks

70 – NDAD

Kümnendi algusaeg nõudis uute tootmisbaaside rajamist. Loodi elektritööde jaoskond ning hakati tootma elektrikilpe ja kaablit.

Avati elektroonikatsehh ja elektromehaanika tsehh.

Moodustati spetsialiseeritud tööde valitsus, mis tegeles side- ja lõhkamistöödega. Kümnendi keskel hakkas arenema elamuehitus ning Harju KEKi ehitusmaht kasvas 12-25% aastas.

Koos elamuehituse kasvuga suurenes ka viimistlustööde maht ning tekkis suurem nõudlus kvalifitseeritud tööjõu värbamisel. Kümnendi lõpuks kasvas hüppeliselt ehituskvaliteedi tase.

80 – NDAD

Kümnendi peamiseks märksõnaks oli organisatsiooni ümberstruktureerimine.1982. aastal loodi Eritööde Ettevõte Harju Elekter.

Keila Ehitusvalitsuse baasil loodi 3 eraldi ehitusvalitsust. Alustati atsetüleeni tootmist. Ehitati uus saeveski.

1986. aastal oli Harju KEK-is töötajaid 2158. Valmis Harju KEK-i peahoone, mis oli 1985. aasta parim ehitis Eesti NSV-s ning sai preemia.

Moodustati 2 iseseisvat ettevõtet – Harju KEK ja Mõigu KEK.

90 – NDAD

Oluliseks muutusid välismajandussidemed: tekkisid partnerid nagu Stiebel Eltron, ABB, NOKIA, Glamox, Ensto jpt.

Külastati valgusteid tootva firma Glamox tehaseid Soomes ja Norras eesmärgiga luua ühisettevõte. Hiljem järgnes sellele koostöölepingu allakirjutamine.

Koostööst firmaga Nokia Kaapeli OY sündis 1992. aastal teinegi ühisettevõte – AS Keila Kaabel.

Loodi ühisettevõte Soome firmaga Paiko OY, mis muutus ülemaailmse kontserni ABB tütarettevõtteks. Koostööleping viis ühisettevõtte ABB Harju Elekter moodustamiseni.

Harju KEK-i 45% osalusel asutati AS Ensek (hilisem Ensto Ensek), mis hakkas teostama metalltoodete kuumtsinkimist. Ettevõttest kujunes üks Keila Tööstuspargi suuremaid rentnikke.

Kümnendi lõpul erastati kogu Harju KEK-ile kuuluv elamufond.

2000 ….

Natuke enne sajandivahetust kanti kõik OÜ Harju KEK ja tütarettevõtted Äriregistrisse. Hiljem muudeti Harju KEK aktsiaseltsiks.

Enne sajandivahetust 1997. aastal noteeriti AS Harju Elekter aktsiad Tallinna Väärtpaberibörsil.

Aastal 2000 asutati tütarettevõte AS Laagri Vara ja pandi nurgakivi Laagri Ehitusmarketile.

2004. aastal sõlmiti tootmishoone rajamise leping ettevõttega AS Ensto Ensek, kellele anti hoone pikaajaliselt üürile.

Alustati Allika Tööstuspargi arendamist.

2012. aastal avati Bauhofi kauplus Keilas, millele eelnes üürilepingu sõlmimine Harju KEK-i ja Bauhofi vahel.

TÄNAPÄEV

2014. Korterelamute kinnistu Valge tn 10 planeerimistööd.

Soetati tänased Valdmäe Tööstuspargi kinnistud Laagris, Tänassilma piirkonnas. Kommunikatsioonide ehitus.

Kalmistu tee kolme korterelamu edukas arendus Tallinnas.

Valgustuslahenduste tootja Glamoxi hoonete laiendus.

2017. alustati Keila Tööstuspargis Keki tn 1 ärimajade ehitusega.

Varivere tee kinnistute soetamine, millega alustati A11 Äripargi arenduse ettevalmistusega.

Hoone omandamine Tallinna vanalinnas Harju tn 11/Müürivahe tn 1.

Harju KEK on pikaajalise kogemusega äri- ja tööstuskinnisvara arendaja Eestis.

Ettevõte tegeleb kinnisvara arendamise, haldamise ja investeeringute juhtimisega.