Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute küpsiste kasutamisega.
Kui soovite keelata küpsiste salvestamist teie seadmesse, kohandage palun oma brauseri turvaseadeid.

Loe lähemalt

PRIVAATSUSPOLIITIKA JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Vastutav andmetöötleja

 • HARJU KEK AS
 • Reg 10029482
 • Aadress Järve tn 2, Tallinn
 • Tel 6 74 75 00
 • E-mail info@harjukek.ee

Mõisted

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel;

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (“andmesubjekti”) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku,
kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal;

Isikuandmete töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine;

“Küpsis” (cookie) on väike tekstifail, mida veebileht salvestab sinu arvutisse või nutiseadmesse, kui külastad meie veebilehte. See võimaldab talletada infot eelistuste kohta, nii et sa ei pea seda lehte taas külastades või lehti sirvides uuesti valikuid tegema.

Milliseid isikuandmeid ning mis eesmärgil me kogume?

Juhul kui soovite kodulehe kaudu saada mõne teenuse kohta rohkem teavet, siis kogume ja töötleme järgnevaid isikuandmeid Harju KEK AS kogub järgmisi andmeid:

 • Nimi
 • E-posti aadress
 • Telefoninumber
 • Päringu tekst

Päringuid on võimalik esitada täites vastava kontaktivormi või saates e-kirja aadressile info@harjukeke.ee. Pakkumise ettevalmistamiseks kasutame ka krediidiinfo päringust saadud andmeid ettevõtte kohta.

Õiguslik alus taoliseks isikuandmete töötlemiseks on isikuandmete töötlemine andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele (GDPR Art 6(1)(b)).

Veebilehe sirvimise statistika

Veebilehtede külastamisel kogutakse külastaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid.

Tehnilised andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga, külastamise aja (kellaaeg, kuupäev, aasta) ja kohaga. IPaadresse ei seota isikut tuvastava teabega.

Ülalpool nimetatud andmete kogumiseks kasutame automatiseeritud tööriista Google Analytics. Kui te ei soovi enda kohta neid andmeid edastada, saate igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt, nagu on kirjeldatud siin.

Küpsised

Meie veebilehed kasutavad küpsiseid pakutavate teenuste kvaliteedi parandamiseks. Kasutame seansiküpsiseid, püsiküpsiseid ja kolmanda isiku küpsiseid (Google Analytics, Facebook):

Uute ja endiste klientide identifitseerimiseks. Sinu eelistuste meelde jätmiseks nagu keel, värvide kontrastid või kirja suurus. Meelde jätmiseks, kas oled (või ei ole) nõustunud meie küpsistega sellel leheküljel. Koguda usaldusväärset informatsiooni lehe külastatavuse kohta, mis võimaldab meil mõõta, kuivõrd leht vastab kasutajate vajadustele ning teha võimalikke parendusi.

Küpsiste lubamine ei ole vältimatult vajalik veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks, kuid annab parema lehitsemiskogemuse. Soovi korral võid alati küpsised kustutada või blokeerida, kuid seda tehes ei pruugi veebilehe mõned funktsioonid töötada soovitud viisil.

Arvesta, et mõned küpsised pärinevad kolmandast isikust teenusepakkujalt, kes täidab mõnda neist ülesannetest meie asemel.

Küpsistega seotud informatsiooni ei kasutata sinu isiku tuvastamiseks ning kogutud andmed on meie kontrolli all. Küpsiseid ei kasutata ühekski muuks otstarbeks kui eelnevalt kirjeldatud.

Kui kaua me andmeid säilitame?

Veebilehel kogutud isikustamata tehnilisi andmeid säilitatakse tähtajatult.

Isiku- ja kliendiandmeid säilitame nii kaua, kuni see on vajalik:

 • Teenuste ja informatsiooni toimetamiseks
 • Esitatud päringute puhul suhtlemiseks
 • Valikute ja õiguste teostamise tagamiseks

Isikuandmete jagamine

Võime muuta sinu isikuandmed, kliendiandmed või äriinfo kättesaadavaks firmadele, mis pakuvad meie äritegevust toetavaid teenuseid nagu veebilehe analüütikud või klienditeeninduse pakkujad. Need firmad on volitatud kasutama isikuandmeid, kliendiandmeid või äriinfot ainult selleks, et osutada meile teenuseid. Teenusepakkujate valikul jälgime, et teenusepakkuja asuks Euroopa majanduspiirkonnas.

Jagame sinu isikuandmeid, kliendiandmeid või äriinfot kolmandatele isikutele ainult privaatsusteatises kirjeldatud viisil. Me ei müü sinu isikuandmeid kolmandatele isikutele.

Õigused

Teatud juhtudel on teil õigus nõuda teie kohta käivate isikuandmete töötlemise piiramist ja õigus esitada vastuväiteid teie kohta käivate isikuandmete töötlemisele.

Kui leiate, et teie privaatsust on kuritarvitatud, siis palume võtta ühendust vastutava andmetöötlejaga. Teil on samuti õigus esitada kaebus selle riigi andmekaitse järelvalveasutusele, kus asub teie alaline elukoht.

Isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasivõtmine

Kui Te soovite olla n-ö unustatud, palume Teil sellest meile teada anda kirjutades aadressile info@harjukek.ee. Sooviavalduse alusel eemaldame me Teie päringu(te)ga seotud informatsiooni oma süsteemidest.

Konkurss “Aasta tehas 2022” võitja on Ensto Building Systems

21.03.2022

Äripäev ja Tööstusuudised.ee alustasid tänavu “Aasta tehase” konkursiga, et rõhutada tööstussektori olulisust Eesti majanduses ja näidata, kuidas meie tänaseid tehaseid arendatakse ja juhitakse.

Tänavu esimest korda toimunud aasta tehase konkursi algatasid Äripäev ja Tööstusuudised.ee ning peakorraldaja Harro Puusilla sõnul soovitakse läbi konkursi rõhutada tööstussektori olulisust Eesti majanduses ja tuua esile, kuidas Eestis asuvaid tehaseid arendatakse ja juhitakse.
(Foto: Raul Mee).

Keila Tööstuspargis asuva Ensto Building Systems tehase juht Nadežda Dementjeva ütles, et tegemist on ettevõtte jaoks märkimisväärse tunnustusega, mille taga on töötajate suur pühendumus. “Meie meeskonna võimekus olla paindlik ja tuua tulemus ära ka kõige keerulisemates tingimustes, on tõeline maailma tipptase. Tänastes globaalselt ebakindlates tingimustes on meie võimekused korduvalt proovile pandud. Olen tõeliselt tänulik meie tehase suurepärasele meeskonnale, kes on teinud kõik selleks, et saaksime tootmisega jätkata. Ja rohkemgi veel, väljakutsete kõrval oleme suutnud kasvada nii pindalalt kui tootmisvõimsustelt. See on märk tõeliselt pühendunud tiimist.”

Ensto Building Systems on nutikate elektriseadmete ja -lahenduste tootja, mis valmistab Keila tehases mitmesuguste elektritarvikute kõrval ainsana Eestis ka elektriautode laadimisjaamasid ja nutikaid elektriradiaatoreid. Tehase laienduse eesmärk on kasvamine. 2021. aastal moodustas tootmismahtude kasv ca 50%, sel aastal suurenevad mahud laiendustööde järel veel 10%.

Üks suurima kasvuga tooterühmi on elektriautode laadijad. Laiendusega suurendas ettevõte oluliselt laadimisjaamade tootmise ala ning seal prognoosime tänavu 50%-list tootmismahtude kasvu. Kui võrrelda 2021. aasta algusega, siis näiteks elektriautode laadijate nõudlus on ainuüksi Eestis kasvanud 2,5 korda ja kõigi turgude peale kokku rohkem kui 35%.

Tehase laiendus oli ka eelduseks elektriautode laadijate tootmisala suurendamisele. Ehituse järgselt suurenes laadijate tootmise ala 20%. Lisaks on nüüd kodulaadijate tootmisel eraldiseisev koostamise ja testimise liin. Laiendus tagab laadijate osakonnale arengupotentsiaali ka edaspidi tootmisala suurendada.

Keila tehases valmistatud tööstussektori tooted moodustasid eelmisel aastal suurima osa ettevõtte müügist rahvusvahelistel turgudel, nende toodete hulka kuuluvad näiteks karbid nõudlikesse keskkonnatingimustesse. Karpide tootmisvõimekuse tõstmiseks investeeris ettevõte möödunud aastal ca 200 000 eurot, soetades juurde CNC freespingi ja pakkeliini, mis muudavad tootmisprotsessi kiiremaks ja paindlikumaks. Ettevõte vajas suuremat tehasepinda kasvustrateegia elluviimiseks, sest nõudlus elektriseadmete ja lahenduste järele on märkimisväärselt kasvanud. Keila tehasel on koos uue hoonega varasema 3500 ruutmeetri asemel nüüd 8200 ruutmeetrit tehasepinda, kus töökohti on 220 inimesele. Töötajate arv on aastaga kasvanud 50 võrra ning hetkel vajatakse juurde veel ca 30 uut inimest.

Laiendatud tehasesse koonduvad kõik ettevõtte tootmisüksused: elektriautode laadimisjaamade, nutikate elektriradiaatorite ja mitmesuguste elektritarvikute tootmine. Tehase äsjavalminud osas asub elektriautode laadijate laiendatud tootmine ning komponentide ladu, mille osatähtsus on koroonakriisi valguses oluliselt kasvanud.

Ensto Building Systems toodab Keila tehases nutikaid elektriseadmeid, sealhulgas ainsana Eestis elektriautode laadijaid ja elektriradiaatoreid ning valgusteid. Eestis on ettevõttel tehased Keilas ja Paides, kus töötab kokku 290 töötajat. Ensto Building Systems kuulub alates eelmise aasta novembrist rahvusvahelisse kontserni Legrand. 150-aastase ajalooga Legrand tegutseb ligi 90 riigis ja kontsernis töötab üle 36 700 töötaja. Ettevõtte 2020. aasta käive oli 6,1 miljardit eurot.

Harju KEK on pikaajalise kogemusega äri- ja tööstuskinnisvara arendaja Eestis.

Ettevõte tegeleb kinnisvara arendamise, haldamise ja investeeringute juhtimisega.