Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute küpsiste kasutamisega.
Kui soovite keelata küpsiste salvestamist teie seadmesse, kohandage palun oma brauseri turvaseadeid.

Loe lähemalt

PRIVAATSUSPOLIITIKA JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Vastutav andmetöötleja

 • HARJU KEK AS
 • Reg 10029482
 • Aadress Järve tn 2, Tallinn
 • Tel 6 74 75 00
 • E-mail info@harjukek.ee

Mõisted

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel;

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (“andmesubjekti”) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku,
kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal;

Isikuandmete töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine;

“Küpsis” (cookie) on väike tekstifail, mida veebileht salvestab sinu arvutisse või nutiseadmesse, kui külastad meie veebilehte. See võimaldab talletada infot eelistuste kohta, nii et sa ei pea seda lehte taas külastades või lehti sirvides uuesti valikuid tegema.

Milliseid isikuandmeid ning mis eesmärgil me kogume?

Juhul kui soovite kodulehe kaudu saada mõne teenuse kohta rohkem teavet, siis kogume ja töötleme järgnevaid isikuandmeid Harju KEK AS kogub järgmisi andmeid:

 • Nimi
 • E-posti aadress
 • Telefoninumber
 • Päringu tekst

Päringuid on võimalik esitada täites vastava kontaktivormi või saates e-kirja aadressile info@harjukeke.ee. Pakkumise ettevalmistamiseks kasutame ka krediidiinfo päringust saadud andmeid ettevõtte kohta.

Õiguslik alus taoliseks isikuandmete töötlemiseks on isikuandmete töötlemine andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele (GDPR Art 6(1)(b)).

Veebilehe sirvimise statistika

Veebilehtede külastamisel kogutakse külastaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid.

Tehnilised andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga, külastamise aja (kellaaeg, kuupäev, aasta) ja kohaga. IPaadresse ei seota isikut tuvastava teabega.

Ülalpool nimetatud andmete kogumiseks kasutame automatiseeritud tööriista Google Analytics. Kui te ei soovi enda kohta neid andmeid edastada, saate igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt, nagu on kirjeldatud siin.

Küpsised

Meie veebilehed kasutavad küpsiseid pakutavate teenuste kvaliteedi parandamiseks. Kasutame seansiküpsiseid, püsiküpsiseid ja kolmanda isiku küpsiseid (Google Analytics, Facebook):

Uute ja endiste klientide identifitseerimiseks. Sinu eelistuste meelde jätmiseks nagu keel, värvide kontrastid või kirja suurus. Meelde jätmiseks, kas oled (või ei ole) nõustunud meie küpsistega sellel leheküljel. Koguda usaldusväärset informatsiooni lehe külastatavuse kohta, mis võimaldab meil mõõta, kuivõrd leht vastab kasutajate vajadustele ning teha võimalikke parendusi.

Küpsiste lubamine ei ole vältimatult vajalik veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks, kuid annab parema lehitsemiskogemuse. Soovi korral võid alati küpsised kustutada või blokeerida, kuid seda tehes ei pruugi veebilehe mõned funktsioonid töötada soovitud viisil.

Arvesta, et mõned küpsised pärinevad kolmandast isikust teenusepakkujalt, kes täidab mõnda neist ülesannetest meie asemel.

Küpsistega seotud informatsiooni ei kasutata sinu isiku tuvastamiseks ning kogutud andmed on meie kontrolli all. Küpsiseid ei kasutata ühekski muuks otstarbeks kui eelnevalt kirjeldatud.

Kui kaua me andmeid säilitame?

Veebilehel kogutud isikustamata tehnilisi andmeid säilitatakse tähtajatult.

Isiku- ja kliendiandmeid säilitame nii kaua, kuni see on vajalik:

 • Teenuste ja informatsiooni toimetamiseks
 • Esitatud päringute puhul suhtlemiseks
 • Valikute ja õiguste teostamise tagamiseks

Isikuandmete jagamine

Võime muuta sinu isikuandmed, kliendiandmed või äriinfo kättesaadavaks firmadele, mis pakuvad meie äritegevust toetavaid teenuseid nagu veebilehe analüütikud või klienditeeninduse pakkujad. Need firmad on volitatud kasutama isikuandmeid, kliendiandmeid või äriinfot ainult selleks, et osutada meile teenuseid. Teenusepakkujate valikul jälgime, et teenusepakkuja asuks Euroopa majanduspiirkonnas.

Jagame sinu isikuandmeid, kliendiandmeid või äriinfot kolmandatele isikutele ainult privaatsusteatises kirjeldatud viisil. Me ei müü sinu isikuandmeid kolmandatele isikutele.

Õigused

Teatud juhtudel on teil õigus nõuda teie kohta käivate isikuandmete töötlemise piiramist ja õigus esitada vastuväiteid teie kohta käivate isikuandmete töötlemisele.

Kui leiate, et teie privaatsust on kuritarvitatud, siis palume võtta ühendust vastutava andmetöötlejaga. Teil on samuti õigus esitada kaebus selle riigi andmekaitse järelvalveasutusele, kus asub teie alaline elukoht.

Isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasivõtmine

Kui Te soovite olla n-ö unustatud, palume Teil sellest meile teada anda kirjutades aadressile info@harjukek.ee. Sooviavalduse alusel eemaldame me Teie päringu(te)ga seotud informatsiooni oma süsteemidest.

Harju KEK olulised sündmused 2021

19.01.2022

Tegude- ja muljeterohke aasta 2021 tähtsamad sündmused – kinnisvaraettevõtte Harju KEK 2021 a verstapostid.

All olevas loetelus oleme kuu kaupa tähtsündmused välja toonud. Samuti on võimalik verstapostidega tutvuda presentatsiooni lehitsedes – HARJU KEK VERSTAPOSTID 2021.

JAANUAR – Investeering uue tootmishoone ehitusse

Harju KEK investeerib Keila Tööstuspargis asuvasse tehnoloogiaettevõtte Ensto Ensek uue tootmishoone ehitusse üle 3 miljoni EURi. Pikem uudiskokkuvõte loetav siit.

MÄRTS – Uueneb ettevõtte Harju KEK visuaalne identiteet

Uuendatud logo, uus koduleht ja muud müügimaterjalid. Abiks disainiagentuur Refleks ja veebiagentuur Reaktiiv.

Harju KEK - Toostus- ja arikinnisvara arendaja, www.harjukek.ee

APRILL – Harju KEK – 65-aastat edulugu

1956. aasta 2. aprillil asutasid viie kohaliku kolhoosi volitatud esindajad pärast pikki ja tuliseid vaidlusi täiesti uuelaadse maaehitusettevõtte.

MAI – Keila 2.0. Uus Keila äripiirkond

Harju KEK-i uue 9ha suuruse ala ideekonkurssi läbiviimine.

JUUNI- Uus Keila Tööstuspargi „sissesõidu värav“

Sisult palju tähtsam uudis kui tundub. Uus müüritis koos valgustähtedega peegeldab uute aegade tulekut Keila Tööstusparki. Rohkem uudisväärtust loe siit.

Harju_KEK_Keila_Tööstuspark
Harju_KEK_Keila_Tööstuspark

AUGUST – Keila Tööstuspargi üürniku jõuline areng

Territooriumil tegutsev ja nutikaid elektrilahendusi tootev Ensto Building Systems (EBS) müüb oma ettevõtted globaalse haardega elektri- ja digitaristute pakkujale Legrand. Pikem uudis.

SEPTEMBER – Valdmäe Tööstuspargi uus ärihoone

Algab uue stock-office -tüüpi ärihoone projekteerimine aadressile Valdmäe põik 3/5.  Loe rohkem Valdmäe Tööstuspark.

Uued_aripinnad_Laagris_Tanassilmas
Ladu, tootmine, kontor – stock-office tüüpi äripinnad Tänassilmas Laagris. Valdmäe Tööstupark.

SEPTEMBER – Positiivsed arengud vanalinna ärihoonega

Kinnistul Harju tn 11/Müürivahe tn 1 lõpetasime arheoloogilised uuringud.

Harju_KEK_arihoone_Tallinna_vanalinn
Harju KEK-le kuuluv ärihoone Tallinna vanalinnas aadressil Müürivahe 1 / Harju tn 11

OKTOOBER – Uue lao- ja tootmishoone sarikapidu Keila Tööstuspargis

Ensto Building Systems laienemiseks vajaliku hoone ehituspidu.

Keila_Toostuspark_Ensto_Harju_Ehitus
Uue hoone sarikapidu Keila Tööstuspargis.

OKTOOBER – Harju KEK uus kontor

Ettevõte kolis uuele äripinnale Tallinna kesklinnas.

NOVEMBER – Algab uue stock-office -tüüpi ärihoone ehitus Keilas

Aadressile Keki 3 valmiv ühekorruselise hoone äripinnad on suurusega 295 – 438 m2.

Harju KEK uus ärihoone Keilas, Keila Tööstuspark Keki 3.
Uus stock-office tüüpi ärihoone – laopind, tootmispind, kontor – Keila Tööstuspargis valmib 2022 a suvel.

DETSEMBER – Liitumine maagaasi trassiga

Nii Keila Tööstuspark kui ka osa Keila linna jaetarbijatest saavad hakata kasutama Balticconnectori maagaasi.

DETSEMBER – Keila 2.0 – detailplaneeringu vastuvõtmine

Harju KEK-i uue 9ha suuruse ala, sh uue multifunktsionaalse keskusehoone ala detailplaneeringu vastuvõtmine. Viide Keila Lehele.

Harju KEK 2021

Harju KEK on pikaajalise kogemusega äri- ja tööstuskinnisvara arendaja Eestis.

Ettevõte tegeleb kinnisvara arendamise, haldamise ja investeeringute juhtimisega.