Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute küpsiste kasutamisega.
Kui soovite keelata küpsiste salvestamist teie seadmesse, kohandage palun oma brauseri turvaseadeid.

Loe lähemalt

PRIVAATSUSPOLIITIKA JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Vastutav andmetöötleja

 • HARJU KEK AS
 • Reg 10029482
 • Aadress Järve tn 2, Tallinn
 • Tel 6 74 75 00
 • E-mail info@harjukek.ee

Mõisted

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel;

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (“andmesubjekti”) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku,
kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal;

Isikuandmete töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine;

“Küpsis” (cookie) on väike tekstifail, mida veebileht salvestab sinu arvutisse või nutiseadmesse, kui külastad meie veebilehte. See võimaldab talletada infot eelistuste kohta, nii et sa ei pea seda lehte taas külastades või lehti sirvides uuesti valikuid tegema.

Milliseid isikuandmeid ning mis eesmärgil me kogume?

Juhul kui soovite kodulehe kaudu saada mõne teenuse kohta rohkem teavet, siis kogume ja töötleme järgnevaid isikuandmeid Harju KEK AS kogub järgmisi andmeid:

 • Nimi
 • E-posti aadress
 • Telefoninumber
 • Päringu tekst

Päringuid on võimalik esitada täites vastava kontaktivormi või saates e-kirja aadressile info@harjukeke.ee. Pakkumise ettevalmistamiseks kasutame ka krediidiinfo päringust saadud andmeid ettevõtte kohta.

Õiguslik alus taoliseks isikuandmete töötlemiseks on isikuandmete töötlemine andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele (GDPR Art 6(1)(b)).

Veebilehe sirvimise statistika

Veebilehtede külastamisel kogutakse külastaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid.

Tehnilised andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga, külastamise aja (kellaaeg, kuupäev, aasta) ja kohaga. IPaadresse ei seota isikut tuvastava teabega.

Ülalpool nimetatud andmete kogumiseks kasutame automatiseeritud tööriista Google Analytics. Kui te ei soovi enda kohta neid andmeid edastada, saate igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt, nagu on kirjeldatud siin.

Küpsised

Meie veebilehed kasutavad küpsiseid pakutavate teenuste kvaliteedi parandamiseks. Kasutame seansiküpsiseid, püsiküpsiseid ja kolmanda isiku küpsiseid (Google Analytics, Facebook):

Uute ja endiste klientide identifitseerimiseks. Sinu eelistuste meelde jätmiseks nagu keel, värvide kontrastid või kirja suurus. Meelde jätmiseks, kas oled (või ei ole) nõustunud meie küpsistega sellel leheküljel. Koguda usaldusväärset informatsiooni lehe külastatavuse kohta, mis võimaldab meil mõõta, kuivõrd leht vastab kasutajate vajadustele ning teha võimalikke parendusi.

Küpsiste lubamine ei ole vältimatult vajalik veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks, kuid annab parema lehitsemiskogemuse. Soovi korral võid alati küpsised kustutada või blokeerida, kuid seda tehes ei pruugi veebilehe mõned funktsioonid töötada soovitud viisil.

Arvesta, et mõned küpsised pärinevad kolmandast isikust teenusepakkujalt, kes täidab mõnda neist ülesannetest meie asemel.

Küpsistega seotud informatsiooni ei kasutata sinu isiku tuvastamiseks ning kogutud andmed on meie kontrolli all. Küpsiseid ei kasutata ühekski muuks otstarbeks kui eelnevalt kirjeldatud.

Kui kaua me andmeid säilitame?

Veebilehel kogutud isikustamata tehnilisi andmeid säilitatakse tähtajatult.

Isiku- ja kliendiandmeid säilitame nii kaua, kuni see on vajalik:

 • Teenuste ja informatsiooni toimetamiseks
 • Esitatud päringute puhul suhtlemiseks
 • Valikute ja õiguste teostamise tagamiseks

Isikuandmete jagamine

Võime muuta sinu isikuandmed, kliendiandmed või äriinfo kättesaadavaks firmadele, mis pakuvad meie äritegevust toetavaid teenuseid nagu veebilehe analüütikud või klienditeeninduse pakkujad. Need firmad on volitatud kasutama isikuandmeid, kliendiandmeid või äriinfot ainult selleks, et osutada meile teenuseid. Teenusepakkujate valikul jälgime, et teenusepakkuja asuks Euroopa majanduspiirkonnas.

Jagame sinu isikuandmeid, kliendiandmeid või äriinfot kolmandatele isikutele ainult privaatsusteatises kirjeldatud viisil. Me ei müü sinu isikuandmeid kolmandatele isikutele.

Õigused

Teatud juhtudel on teil õigus nõuda teie kohta käivate isikuandmete töötlemise piiramist ja õigus esitada vastuväiteid teie kohta käivate isikuandmete töötlemisele.

Kui leiate, et teie privaatsust on kuritarvitatud, siis palume võtta ühendust vastutava andmetöötlejaga. Teil on samuti õigus esitada kaebus selle riigi andmekaitse järelvalveasutusele, kus asub teie alaline elukoht.

Isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasivõtmine

Kui Te soovite olla n-ö unustatud, palume Teil sellest meile teada anda kirjutades aadressile info@harjukek.ee. Sooviavalduse alusel eemaldame me Teie päringu(te)ga seotud informatsiooni oma süsteemidest.

Harju KEK olulisemad sündmused 2022 aastal

22.01.2023

Vaata lühikest kokkuvõtet Harju KEKi olulistest sündmustest 2022 aastal.

Tähelepanuväärsed sündmused 2022

Jaanuar

Harju KEK andis ettevõttele Ensto Building Systems üle uue hoone Keila Tööstuspargis

Üle 3 miljoni euro maksma läinud ärihoone ehitusajaks kujunes 9 kuud. Uus hoone ehitati olemasoleva elektriradiaatoreid tootva tehase külge, moodustades ühtse tervikliku ENSTO Building Systems’i praeguse tehasega. Juurdeehitusega lisandus 3500 m2 kasulikku tootmis- ja laopinda, kus asub tööle ligikaudu 150 inimest. Ärihoone projekteeris ROK-Projekt OÜ, ehituse omanikujärelevalve teenust osutas Esenter Systems OÜ ning ehitas ehitusfirma Harju Ehitus AS.

Jaanuar

Fekto OÜ, uus üürnik Keila Tööstuspargis

2010. aastal asutatud ettevõtte Fekto OÜ peamisteks tegevusaladeks on erinevate kanalisatsioonitorustike ja kaevude surve- ja läbipesu, fekaalide vedu, sadevee kaevude puhastamine jms. 
Lisaks eelnimetatule teostatakse ka talvistes oludes erinevaid sahkamis- ja lumekoristustöid.

Märts

Uue äripiirkonna detailplaneeringu kehtestamine

Äripiirkond jääb praeguse Keila Tervisekeskuse ja Keila Tööstuspargi vahelisele alale Paldiski maantee äärde. Vahetus läheduses ka Keila Kool. Planeeringuga kavandatakse senine Harju KEK-i suletud tootmisala ümber linnaelanikele ja külastajatele avatud ning piirkonda sobivate äride, büroode ja väiketootmishoonete alaks, kuhu on kavandatud ka vabaajakeskus (kogukonnakeskus).

Märts

Konkursi „Aasta tehas 2022“ võitis Ensto Building Systems

Tänavu esimest korda toimunud aasta tehase konkursi algatasid Äripäev ja Tööstusuudised.ee ning peakorraldaja Harro Puusilla sõnul soovitakse läbi konkursi rõhutada tööstussektori olulisust Eesti majanduses ja tuua esile, kuidas Eestis asuvaid tehaseid arendatakse ja juhitakse.

Juuni

Elektroonikatööstuse ettevõte Ensto Ensek pälvis tunnustuse „Vastutustundlik ettevõtja“ kuldmärgi näol

Keila Tööstuspargis tegutsev Ensto Ensek pälvis viiendat aastat järjest vastutustundliku ettevõtluse kuldtaseme! Ettevõtete tegevuse ühiskondliku mõju hindamisel tunnustati kuldtasemega ehk vastutustundliku ettevõtluse eeskuju ja suunanäitajana kaheksat Eesti ettevõtet. 

September

Keki 3 päikesepargi avamine

Koostöös taastuvenergiasüsteemide projekteerija ja ehitamisega tegeleva ettevõttega Energiapartner OÜ rajati uuele Keki tn 3 ärihoonele ca 140 Kw võimsusega päikeseelektrijaam.

September

Tuntud toiduainete tootja Balsnack toob oma tootmise Keila Tööstusparki

Balsnack toob eduka linnutoidu äriliini Keilasse – rasvapallid, rasvavorstid, erinevad seemned ning muidugi teravilja-rasvapallid.

September

Uue stock-office tüüpi ärihoone Keki tn 3 valmimine

Uus ühekordne ärihoone on suurusega 2100 m2, kuhu rajati stock-office -tüüpi äripinnad 5-le erinevale kliendile. Keki tn 3 rajatud hoone lao-ja tootmispinnad on suurusega 299 – 438 m2.

September

Algas Valdmäe Tööstuspargi stock-office -tüüpi ärihoone ehitus

Väiksemate äripindadena välja üüritav hoone asub Tänassilma asumis Laagris. Lao- ja tootmispinnad on suususega 338 -1240 m2. Maja valmib mai 2023. Valdmäe Tööstuspargi näol on tegemist uue ja multifunktsionaalse tööstusalaga, mis sobib hästi logistika, tootmise, hulgi- ja jaekaubandusega tegelevatele ettevõtetele.

November

Transpordi- ja laoteenuseid pakkuv Stark Logistics halli valmimine Keila Tööstuspargis

Lao- ja komplekteerimiskeskusse on suurusega 90 x 30 meetrit ja pindala seega 2700 m2. Hallil on kõrgust 11 meetrit ja mahutab 3 500 euroaluse kohta. 

Detsember

Uue Keila Keskuse tutvustamine Keila linna rahvale

Keila Linnavalitsuses tutvustati 8. detsembril 2022 Harju KEK-i territooriumile rajatava uue kogukonnakeskuse eskiisprojekti. Harju KEK esindajad rääkisid plaanidest ehitada senise Harju KEK-i suletud tootmisala asemele linnaelanikele ja külastajatele avatud Keila vabaajakeskus, äri-ja teenindushooned. Rohkem infot uue keskuse kodulehelt www.keilakeskus.ee.

Detsember

Uus üürnik tekstiilitoodete tootja ja müüja Nap Home (Krismar Trading) kolimine Keila Tööstusparki Pärnumaal asunud ettevõte toob äri laienemise huvides oma müügi- ja laopinna Harjumaale Keilasse. Ettevõtte toodete valikus on voodipesud, tekid, padjad, erinevad froteetooted, pleedid ning vaibad.

Harju KEK

Harju KEK on pikaajalise kogemusega äri- ja tööstuskinnisvara arendaja Eestis.

Ettevõte tegeleb kinnisvara arendamise, haldamise ja investeeringute juhtimisega.