Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute küpsiste kasutamisega.
Kui soovite keelata küpsiste salvestamist teie seadmesse, kohandage palun oma brauseri turvaseadeid.

Loe lähemalt

PRIVAATSUSPOLIITIKA JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Vastutav andmetöötleja

 • HARJU KEK AS
 • Reg 10029482
 • Aadress Järve tn 2, Tallinn
 • Tel 6 74 75 00
 • E-mail info@harjukek.ee

Mõisted

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel;

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (“andmesubjekti”) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku,
kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal;

Isikuandmete töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine;

“Küpsis” (cookie) on väike tekstifail, mida veebileht salvestab sinu arvutisse või nutiseadmesse, kui külastad meie veebilehte. See võimaldab talletada infot eelistuste kohta, nii et sa ei pea seda lehte taas külastades või lehti sirvides uuesti valikuid tegema.

Milliseid isikuandmeid ning mis eesmärgil me kogume?

Juhul kui soovite kodulehe kaudu saada mõne teenuse kohta rohkem teavet, siis kogume ja töötleme järgnevaid isikuandmeid Harju KEK AS kogub järgmisi andmeid:

 • Nimi
 • E-posti aadress
 • Telefoninumber
 • Päringu tekst

Päringuid on võimalik esitada täites vastava kontaktivormi või saates e-kirja aadressile info@harjukeke.ee. Pakkumise ettevalmistamiseks kasutame ka krediidiinfo päringust saadud andmeid ettevõtte kohta.

Õiguslik alus taoliseks isikuandmete töötlemiseks on isikuandmete töötlemine andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele (GDPR Art 6(1)(b)).

Veebilehe sirvimise statistika

Veebilehtede külastamisel kogutakse külastaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid.

Tehnilised andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga, külastamise aja (kellaaeg, kuupäev, aasta) ja kohaga. IPaadresse ei seota isikut tuvastava teabega.

Ülalpool nimetatud andmete kogumiseks kasutame automatiseeritud tööriista Google Analytics. Kui te ei soovi enda kohta neid andmeid edastada, saate igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt, nagu on kirjeldatud siin.

Küpsised

Meie veebilehed kasutavad küpsiseid pakutavate teenuste kvaliteedi parandamiseks. Kasutame seansiküpsiseid, püsiküpsiseid ja kolmanda isiku küpsiseid (Google Analytics, Facebook):

Uute ja endiste klientide identifitseerimiseks. Sinu eelistuste meelde jätmiseks nagu keel, värvide kontrastid või kirja suurus. Meelde jätmiseks, kas oled (või ei ole) nõustunud meie küpsistega sellel leheküljel. Koguda usaldusväärset informatsiooni lehe külastatavuse kohta, mis võimaldab meil mõõta, kuivõrd leht vastab kasutajate vajadustele ning teha võimalikke parendusi.

Küpsiste lubamine ei ole vältimatult vajalik veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks, kuid annab parema lehitsemiskogemuse. Soovi korral võid alati küpsised kustutada või blokeerida, kuid seda tehes ei pruugi veebilehe mõned funktsioonid töötada soovitud viisil.

Arvesta, et mõned küpsised pärinevad kolmandast isikust teenusepakkujalt, kes täidab mõnda neist ülesannetest meie asemel.

Küpsistega seotud informatsiooni ei kasutata sinu isiku tuvastamiseks ning kogutud andmed on meie kontrolli all. Küpsiseid ei kasutata ühekski muuks otstarbeks kui eelnevalt kirjeldatud.

Kui kaua me andmeid säilitame?

Veebilehel kogutud isikustamata tehnilisi andmeid säilitatakse tähtajatult.

Isiku- ja kliendiandmeid säilitame nii kaua, kuni see on vajalik:

 • Teenuste ja informatsiooni toimetamiseks
 • Esitatud päringute puhul suhtlemiseks
 • Valikute ja õiguste teostamise tagamiseks

Isikuandmete jagamine

Võime muuta sinu isikuandmed, kliendiandmed või äriinfo kättesaadavaks firmadele, mis pakuvad meie äritegevust toetavaid teenuseid nagu veebilehe analüütikud või klienditeeninduse pakkujad. Need firmad on volitatud kasutama isikuandmeid, kliendiandmeid või äriinfot ainult selleks, et osutada meile teenuseid. Teenusepakkujate valikul jälgime, et teenusepakkuja asuks Euroopa majanduspiirkonnas.

Jagame sinu isikuandmeid, kliendiandmeid või äriinfot kolmandatele isikutele ainult privaatsusteatises kirjeldatud viisil. Me ei müü sinu isikuandmeid kolmandatele isikutele.

Õigused

Teatud juhtudel on teil õigus nõuda teie kohta käivate isikuandmete töötlemise piiramist ja õigus esitada vastuväiteid teie kohta käivate isikuandmete töötlemisele.

Kui leiate, et teie privaatsust on kuritarvitatud, siis palume võtta ühendust vastutava andmetöötlejaga. Teil on samuti õigus esitada kaebus selle riigi andmekaitse järelvalveasutusele, kus asub teie alaline elukoht.

Isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasivõtmine

Kui Te soovite olla n-ö unustatud, palume Teil sellest meile teada anda kirjutades aadressile info@harjukek.ee. Sooviavalduse alusel eemaldame me Teie päringu(te)ga seotud informatsiooni oma süsteemidest.

Valminud Valdmäe Tööstuspargi ärihoone sai päikesepargi

29.06.2023

Värskelt valminud uus stock-office – tüüpi ärihoonele Valdmäe põik 3 paigaldati ka 160 kW päikesepaneele.

Koostöös taastuvenergiasüsteemide projekteerija ja ehitamisega tegeleva ettevõttega Energiapartner OÜ rajati uuele Valdmäe Tööstuspargis asuvale uue ärihoonele ca 160 Kw võimsusega päikeseelektrijaam.

Juba aastaid tegutseb ärikinnisvara arendaja ja tööstusparkide omanik Harju KEK AS selle nimel, et pakkuda oma klientidele tööstusparkides stabiilset energiavarustust. Loomulik ja vajalik samm tuleviku jaoks on ka uutele ärihoonetele päikesepaneelide paigaldamine.

Kokku paigaldati Tänassilma äripiirkonna uusimale ärihoone katusele 347 paneeli kogupindalaga ca 2900 m2. Rajatav päikeseelektrijaam annab energiat nii rajatud ärihoone tulevastele üürnikele kui ka võimaluse elektrit müüa elektrivõrku.

 • Leapton Solar 460W monokristall paneelid – 347 tk (160,54 kW päikesepaneele)
 • Huawei 30KTL, 30-33kW inverter – 4tk
 • Sunballast Connect lamekatusekinnitused (lamekatusel, 15 kraadi kaldenurgaga katusepinna suhtes)

Energiapartner OÜ on asutatud aastal 2008. Ettevõte tegeleb taastuvenergiasüsteemide projekteerimise, ehitamise ja seadmete maaletoomisega, energiasäästualase konsulteerimisega (energiauditid, energiatõhususe modelleerimine, energiamägised) ja elektriautolaadijate müügi ja paigaldusega. Energiapartner on paigaldanud tänaseks üle 40MW päikeseelektrijaamu.

Üürida äripind Tänassilmas

Kõige uuemas Valdmäe Tööstuspargi ärihoones Tänassilma äripiirkonnas on veel vaba vaid 1 äripind – nurgapealne äripind suurusega 1242,5 m2. Mitmefunktsiooniline uus äripind Tänassilmas uues värskelt valminud hoones – esinduspind (müügisaal), kahel korrusel kontoripind, lao- ja/või tootmispind.

UUE ÄRIHOOONE ÄRIPIND NR 1, VALDMÄE PÕIK 3:

 • hoone nurgpealne pind
 • mitmeotstarbeline pind kahel tasapinnal, kogupind 1242,5 m2
 • 1. korrusel kontor-müügisaal 237,8 m2 (aga võib ka olla laopind)
 • 1. korrusel ladu-tootmine 687 m2, mille laius on 30 m ja sügavus 24 m (osaliselt väiksem)
 • 2. korrusel kontor 244,2
 • 2 tõstukust – mõlemad ühe suurusega, mõõt 4,0 x 4,2 m (laius x kõrgus)
 • Elektrivõimsus 200A
 • hind standardlahendusele 7,5 eur/m2
 • üürihinnale lisanduvad kõrvalkulud ja käibemaks.

Pakutaval äripinnal on vaja teha siseviimistlustööd vastavalt üürniku soovidele. Standard viimistluslahenduse puhul viimistlustööde ajaline maht 2 kuud.

Maja ülejäänud 5 äripinda on tänaseks välja üüritud – kodutehnika-ilutoodete-köögitehnika hulgimüük, külmaseadmete hulgimüük, survepuhastusteenuste pakkuja, üritustehnika rent ja müük.

Loe ka uudist Keila Tööstuspargi ärihoonele paigaldatud päikesepargi kohta.

Harju KEK on pikaajalise kogemusega äri- ja tööstuskinnisvara arendaja Eestis.

Ettevõte tegeleb kinnisvara arendamise, haldamise ja investeeringute juhtimisega.