Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute küpsiste kasutamisega.
Kui soovite keelata küpsiste salvestamist teie seadmesse, kohandage palun oma brauseri turvaseadeid.

Loe lähemalt

PRIVAATSUSPOLIITIKA JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Vastutav andmetöötleja

 • HARJU KEK AS
 • Reg 10029482
 • Aadress Järve tn 2, Tallinn
 • Tel 6 74 75 00
 • E-mail info@harjukek.ee

Mõisted

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel;

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (“andmesubjekti”) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku,
kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal;

Isikuandmete töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine;

“Küpsis” (cookie) on väike tekstifail, mida veebileht salvestab sinu arvutisse või nutiseadmesse, kui külastad meie veebilehte. See võimaldab talletada infot eelistuste kohta, nii et sa ei pea seda lehte taas külastades või lehti sirvides uuesti valikuid tegema.

Milliseid isikuandmeid ning mis eesmärgil me kogume?

Juhul kui soovite kodulehe kaudu saada mõne teenuse kohta rohkem teavet, siis kogume ja töötleme järgnevaid isikuandmeid Harju KEK AS kogub järgmisi andmeid:

 • Nimi
 • E-posti aadress
 • Telefoninumber
 • Päringu tekst

Päringuid on võimalik esitada täites vastava kontaktivormi või saates e-kirja aadressile info@harjukeke.ee. Pakkumise ettevalmistamiseks kasutame ka krediidiinfo päringust saadud andmeid ettevõtte kohta.

Õiguslik alus taoliseks isikuandmete töötlemiseks on isikuandmete töötlemine andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele (GDPR Art 6(1)(b)).

Veebilehe sirvimise statistika

Veebilehtede külastamisel kogutakse külastaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid.

Tehnilised andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga, külastamise aja (kellaaeg, kuupäev, aasta) ja kohaga. IPaadresse ei seota isikut tuvastava teabega.

Ülalpool nimetatud andmete kogumiseks kasutame automatiseeritud tööriista Google Analytics. Kui te ei soovi enda kohta neid andmeid edastada, saate igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt, nagu on kirjeldatud siin.

Küpsised

Meie veebilehed kasutavad küpsiseid pakutavate teenuste kvaliteedi parandamiseks. Kasutame seansiküpsiseid, püsiküpsiseid ja kolmanda isiku küpsiseid (Google Analytics, Facebook):

Uute ja endiste klientide identifitseerimiseks. Sinu eelistuste meelde jätmiseks nagu keel, värvide kontrastid või kirja suurus. Meelde jätmiseks, kas oled (või ei ole) nõustunud meie küpsistega sellel leheküljel. Koguda usaldusväärset informatsiooni lehe külastatavuse kohta, mis võimaldab meil mõõta, kuivõrd leht vastab kasutajate vajadustele ning teha võimalikke parendusi.

Küpsiste lubamine ei ole vältimatult vajalik veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks, kuid annab parema lehitsemiskogemuse. Soovi korral võid alati küpsised kustutada või blokeerida, kuid seda tehes ei pruugi veebilehe mõned funktsioonid töötada soovitud viisil.

Arvesta, et mõned küpsised pärinevad kolmandast isikust teenusepakkujalt, kes täidab mõnda neist ülesannetest meie asemel.

Küpsistega seotud informatsiooni ei kasutata sinu isiku tuvastamiseks ning kogutud andmed on meie kontrolli all. Küpsiseid ei kasutata ühekski muuks otstarbeks kui eelnevalt kirjeldatud.

Kui kaua me andmeid säilitame?

Veebilehel kogutud isikustamata tehnilisi andmeid säilitatakse tähtajatult.

Isiku- ja kliendiandmeid säilitame nii kaua, kuni see on vajalik:

 • Teenuste ja informatsiooni toimetamiseks
 • Esitatud päringute puhul suhtlemiseks
 • Valikute ja õiguste teostamise tagamiseks

Isikuandmete jagamine

Võime muuta sinu isikuandmed, kliendiandmed või äriinfo kättesaadavaks firmadele, mis pakuvad meie äritegevust toetavaid teenuseid nagu veebilehe analüütikud või klienditeeninduse pakkujad. Need firmad on volitatud kasutama isikuandmeid, kliendiandmeid või äriinfot ainult selleks, et osutada meile teenuseid. Teenusepakkujate valikul jälgime, et teenusepakkuja asuks Euroopa majanduspiirkonnas.

Jagame sinu isikuandmeid, kliendiandmeid või äriinfot kolmandatele isikutele ainult privaatsusteatises kirjeldatud viisil. Me ei müü sinu isikuandmeid kolmandatele isikutele.

Õigused

Teatud juhtudel on teil õigus nõuda teie kohta käivate isikuandmete töötlemise piiramist ja õigus esitada vastuväiteid teie kohta käivate isikuandmete töötlemisele.

Kui leiate, et teie privaatsust on kuritarvitatud, siis palume võtta ühendust vastutava andmetöötlejaga. Teil on samuti õigus esitada kaebus selle riigi andmekaitse järelvalveasutusele, kus asub teie alaline elukoht.

Isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasivõtmine

Kui Te soovite olla n-ö unustatud, palume Teil sellest meile teada anda kirjutades aadressile info@harjukek.ee. Sooviavalduse alusel eemaldame me Teie päringu(te)ga seotud informatsiooni oma süsteemidest.

Keila kogukonnakeskust, Keila Keskus, finantseerib Coop Pank

1.07.2024

Kahe aasta pärast avatava Keila keskuse ehitustegevus on kestnud nüüdseks kuu aega. Hetkel on käimas betoonitööd ja välistrasside ehitustööd, lõpetatud on lammutustööd ja hoone aluse pinnase kaevetööd.

Paldiski maantee äärde, tervisekeskuse ja tööstuspargi vahelisele alale rajatavat Keila kogukonnakeskust finantseerib Coop Pank. Coop Panga juhatuse liige ja äripanganduse juht Arko Kurtmann ütles, et otsus Keila kogukonna keskust rahastada oli kodumaise Coop Panga jaoks lihtne: „Meie missioon on elu paremaks teha igas Eestimaa paigas ja näeme, et ka Keila kogukonnakeskus muudab Keila inimeste elu paremaks, kuna toob nende jaoks olulised teenused kodu lähedale ja loob juurde olulise tegevuskoha.“

Coop Pank juhatuse liige Arko Kurtmann ja Harju KEK juhatuse liige Janek Lehtmets


Kurtmann jätkas: „Iga kord, kui teeme finantseerimisotsuseid, peame oluliseks hinnata lisaks projektile ka selle teostajaid. Meie silmis on Harju KEK väga tugev ja hästi juhitud ettevõte. Tegemist on hinnatud ärikinnisvara arendajaga, mis annab meile kui finantspartnerile suure kindlustunde, et Keila Keskuse käivitamine kindlasti õnnestub ning sellest võidavad eelkõige kohalikud.“

Kurtmanni sõnul on Keila kiiresti ja jõudsalt arenev linn, kus siiani on puudunud tugev kaubanduslik tõmbekeskus. „Samas on Keila ja Lääne-Harju tugev ettevõtluspiirkond, kus toimub väga aktiivne ärielu ja see sobib Coop Pangale, kuna näeme ennast pangana, kes on alati keset elu. Usume, et Keila Keskusest areneb mitte üksnes kaubandus- ja meelelahutuskeskus vaid ka kogukonna keskus, kuhu inimestele päriselt meeldib kokku tulla,“ sõnas Kurtmann.

Harju KEK-i juht Janek Lehtmets ütles, et 30 miljonit eurot maksev Keila keskuse arendus on väga kapitalimahukas ning ilma finantspartneri panuseta poleks neil võimalik nii mastaapseid projekte teostada. „Meie finantspartner Coop Pank, kes väärtustab elu ka väljaspool tõmbekeskusi, tegi meie ärile põhjaliku analüüsi ning usub selle õnnestumisse. Alustame Coop Pangaga väga pikaaegset koostööd, et rajada Keilasse keskus, mis toob lisaks ostlemisele inimesed kokku ka sportima ja vaba aega veetma. Keskuses hakkavad asuma kino, spordikeskus, söögikohad, toidumarket, riidepoed ja paljud vajalikud teenused,“ rääkis Lehtmets.

Muu hulgas tuleb keskusesse Coop Maksimarket, mille poekassad toimivad sarnaselt pangaautomaatidega, mille kaudu on võimalik teha oma kontole sularaha sisse- ja väljamakseid. „Seda võimalust hindavad meie juures kõige rohkem just väikesemats linnades ja asulates tegutsevad ärid ja eraisikud,“ sõnas Kurtmann.

Harju KEK on pikaajalise kogemusega äri- ja tööstuskinnisvara arendaja Eestis.

Ettevõte tegeleb kinnisvara arendamise, haldamise ja investeeringute juhtimisega.