Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute küpsiste kasutamisega.
Kui soovite keelata küpsiste salvestamist teie seadmesse, kohandage palun oma brauseri turvaseadeid.

Loe lähemalt

PRIVAATSUSPOLIITIKA JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Vastutav andmetöötleja

 • HARJU KEK AS
 • Reg 10029482
 • Aadress Järve tn 2, Tallinn
 • Tel 6 74 75 00
 • E-mail info@harjukek.ee

Mõisted

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel;

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (“andmesubjekti”) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku,
kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal;

Isikuandmete töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine;

“Küpsis” (cookie) on väike tekstifail, mida veebileht salvestab sinu arvutisse või nutiseadmesse, kui külastad meie veebilehte. See võimaldab talletada infot eelistuste kohta, nii et sa ei pea seda lehte taas külastades või lehti sirvides uuesti valikuid tegema.

Milliseid isikuandmeid ning mis eesmärgil me kogume?

Juhul kui soovite kodulehe kaudu saada mõne teenuse kohta rohkem teavet, siis kogume ja töötleme järgnevaid isikuandmeid Harju KEK AS kogub järgmisi andmeid:

 • Nimi
 • E-posti aadress
 • Telefoninumber
 • Päringu tekst

Päringuid on võimalik esitada täites vastava kontaktivormi või saates e-kirja aadressile info@harjukeke.ee. Pakkumise ettevalmistamiseks kasutame ka krediidiinfo päringust saadud andmeid ettevõtte kohta.

Õiguslik alus taoliseks isikuandmete töötlemiseks on isikuandmete töötlemine andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele (GDPR Art 6(1)(b)).

Veebilehe sirvimise statistika

Veebilehtede külastamisel kogutakse külastaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid.

Tehnilised andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga, külastamise aja (kellaaeg, kuupäev, aasta) ja kohaga. IPaadresse ei seota isikut tuvastava teabega.

Ülalpool nimetatud andmete kogumiseks kasutame automatiseeritud tööriista Google Analytics. Kui te ei soovi enda kohta neid andmeid edastada, saate igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt, nagu on kirjeldatud siin.

Küpsised

Meie veebilehed kasutavad küpsiseid pakutavate teenuste kvaliteedi parandamiseks. Kasutame seansiküpsiseid, püsiküpsiseid ja kolmanda isiku küpsiseid (Google Analytics, Facebook):

Uute ja endiste klientide identifitseerimiseks. Sinu eelistuste meelde jätmiseks nagu keel, värvide kontrastid või kirja suurus. Meelde jätmiseks, kas oled (või ei ole) nõustunud meie küpsistega sellel leheküljel. Koguda usaldusväärset informatsiooni lehe külastatavuse kohta, mis võimaldab meil mõõta, kuivõrd leht vastab kasutajate vajadustele ning teha võimalikke parendusi.

Küpsiste lubamine ei ole vältimatult vajalik veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks, kuid annab parema lehitsemiskogemuse. Soovi korral võid alati küpsised kustutada või blokeerida, kuid seda tehes ei pruugi veebilehe mõned funktsioonid töötada soovitud viisil.

Arvesta, et mõned küpsised pärinevad kolmandast isikust teenusepakkujalt, kes täidab mõnda neist ülesannetest meie asemel.

Küpsistega seotud informatsiooni ei kasutata sinu isiku tuvastamiseks ning kogutud andmed on meie kontrolli all. Küpsiseid ei kasutata ühekski muuks otstarbeks kui eelnevalt kirjeldatud.

Kui kaua me andmeid säilitame?

Veebilehel kogutud isikustamata tehnilisi andmeid säilitatakse tähtajatult.

Isiku- ja kliendiandmeid säilitame nii kaua, kuni see on vajalik:

 • Teenuste ja informatsiooni toimetamiseks
 • Esitatud päringute puhul suhtlemiseks
 • Valikute ja õiguste teostamise tagamiseks

Isikuandmete jagamine

Võime muuta sinu isikuandmed, kliendiandmed või äriinfo kättesaadavaks firmadele, mis pakuvad meie äritegevust toetavaid teenuseid nagu veebilehe analüütikud või klienditeeninduse pakkujad. Need firmad on volitatud kasutama isikuandmeid, kliendiandmeid või äriinfot ainult selleks, et osutada meile teenuseid. Teenusepakkujate valikul jälgime, et teenusepakkuja asuks Euroopa majanduspiirkonnas.

Jagame sinu isikuandmeid, kliendiandmeid või äriinfot kolmandatele isikutele ainult privaatsusteatises kirjeldatud viisil. Me ei müü sinu isikuandmeid kolmandatele isikutele.

Õigused

Teatud juhtudel on teil õigus nõuda teie kohta käivate isikuandmete töötlemise piiramist ja õigus esitada vastuväiteid teie kohta käivate isikuandmete töötlemisele.

Kui leiate, et teie privaatsust on kuritarvitatud, siis palume võtta ühendust vastutava andmetöötlejaga. Teil on samuti õigus esitada kaebus selle riigi andmekaitse järelvalveasutusele, kus asub teie alaline elukoht.

Isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasivõtmine

Kui Te soovite olla n-ö unustatud, palume Teil sellest meile teada anda kirjutades aadressile info@harjukek.ee. Sooviavalduse alusel eemaldame me Teie päringu(te)ga seotud informatsiooni oma süsteemidest.

Keila Keskuse ehitusega algas Harjumaa suurima ärilinnaku rajamine

23.05.2024

Keilas algas Harjumaa lähikümnendi suurima kinnisvaraarenduse KEKE Kvartali kaubandus-, meelelahutus- ja kogukonnakeskuse ehitus. Keila Keskus saab olema esimene maamärk Harju KEK-i arendatavast ligi 100 miljonit eurot maksvast ärilinnakust.

Kinnisvaraarendusettevõte Harju KEK sõlmis Keila Keskuse ehitamiseks tänavu kevadel lepingu ehitusfirmaga NOBE ning sel nädalal algasid ehitustööd. Maja plaanitakse rahvale avada 2026. aasta alguses.

Keila linn ja uus rajatav KEKE Kvartal ning kvartali esimene maamärk Keila Keskus, mis jääb Keila Kooli, Keila tervisekeskuse ja Keila Tööstuspargi vahelisele alale.
Pilt: KEKE Kvartal ja selle esimene maamärk Keila Keskus, 3d visioon. Uus Keila Keskus jääb Keila Tervisekeskuse, Keila Kooli, Keila Tööstuspargi, Keila lauluväljaku, Elora haigla vahelisele alale.

Keskus kerkib Paldiski maanteele, tervisekeskuse ja Keila Kooli kõrvale. Sellest soovitakse kujundada kogu Harjumaa lääneosa elanike vaba aja veetmise sõlmpunkt. “Tahame, et sellest saaks Keila kogukonna kogunemispaik, kus luuakse uusi väärtusi ja elamusi. Multifunktsionaalne keskus katab Keilas seni puuduvate teenuste ja meelelahutuse osa,” ütles Harju KEK-i tegevjuht Janek Lehtmets. Ettevõte investeerib Keila Keskuse arendusprojekti 30 miljonit eurot.

Keskuse pindala on kokku 13 000 ruutmeetrit, millest tänaseks on rendilepingutega kaetud üle 60 protsendi. Sinna tuleb kahe saaliga kino, spordikeskus, toidumarket, kohvikud ja söögikohad. Samuti jagub seal ruumi avalikele- ja meditsiiniteenustele, lemmikloomadega seotud tegevuste ning huviringide jaoks. Rääkimata erinevatest rõiva-, jalanõude-, spordi-, tehnika- ja muude tarbekaupade kauplustest.  

Suurimaks rentnikuks tuleb 2500 ruutmeetrisele pinnale Coop Maksimarket. Rohkem kui 1000 m2 suurusel pinnal hakkab tegutsema Harjumaa lääneosa suurim spordiklubi 24-7 Fitness, kus saab käia ööpäevaringselt korraga trennis ligi sada inimest. Lisaks tuleb keskusesse Keila Seiklusmaa, mis on valmides üks kõrgeima laega laste seiklusparke Eestis. Hoone ülemised korrused on mõeldud ärikorteriteks ja büroopindadeks. Keskuse ette on kavandatud väljak, kus saab hakata korraldama erinevaid kogunemisi, turge, meelelahutusüritusi ja spordivõistlusi. Lisaks rajatakse parkla ligi 260 autole.

Uus ärikvartal Keila linnas, KEKE kvartal. Harju KEK.
Pilt: KEKE Kvartalist, 3d visioon. Keila Keskus – uus kogukonnakeskus Keila linnas. Kauplused, teenused, www.keilakeskus.ee

Keskuse kavandasarhitektuuribüroo Allians Arhitektid ning projekteeris Sirkel & Mall. Ehituse peatöövõtja on NOBE OÜ ning omanikujärelvalvet teostab inseneribüroo Telora. NOBE ehitusdirektori ja juhatuse liikme Priit Nigolsi sõnul on nende ettevõttel alati rõõm ehitada hooneid, mis pakuvad emotsiooni ja rikastavad inimeste elukeskkonda. “Keila Keskus mitmekesistab oluliselt linna kaubandus- ja meelelahutusvõimalusi. Samuti paistab see silma oma erilise fassaadilahendusega, mis ühtlustab erinevaid hoone mahte, kasutades metalliktoonis võrguimitatsiooniga materjali, millel on nutikalt läbi mõeldud katmise, varjamise ja päikesekaitse funktsioonid,” ütles ta. Nigolsi sõnul väärtustab NOBE keskkonnasõbralikku ehitamist. Seetõttu kasutatakse ka Keila Keskuse ehitusel kaasaegseid ja jätkusuutlikke materjale ning tehnoloogiaid, mis aitavad vähendada projekti ökoloogilist jalajälge. Keila Keskus saab olema rahvusvaheliselt tunnustatud roheliste hoonete sertifitseerimissüsteemi LEED kuldsertifikaadi (Leadership on Energy and Environmental Design) vääriline.

Uus rajatav Keila Keskus valmib 2026 aasta algusel, Keila äripinnad, Keila kaubandus, uued teenused. www.keilakeskus.ee
Pilt: rajatav Keila Keskus, 3d visioon. Uus rajatav Keila Keskus valmib 2026 aasta algusel, Keila äripinnad, Keila kaubandus, uued teenused. www.keilakeskus.ee

Lehtmetsa sõnul on rajatav kogukonnakeskus esimene etapp Keila tulevase ärilinnaku suurest arendusprojektist, mis muudab Harju KEK-i suletud tootmisala linna uueks tõmbekeskuseks. Ligi 9 hektarile kavandatud ärilinnak hakkab kandma nime KEKE Kvartal. See näeb ette kuni 27 hoone ehitamist, mille brutopind kokku on 43 000 ruutmeetrit. „Näeme selles uues ettevõtlusalas eritüüpi äritegevust, vaba aja veetmise ning sportimise võimalusi. Sinna on kavandatud piirkonda sobivad ärid, bürood, väiketootmishooned ning keskväljak koos puhkealade ja rohke haljastusega,“ rääkis Lehtmets. Lähikümnendil investeeritakse KEKE Kvartali arendusse kokku ligi 100 miljonit eurot.

Harju KEK on pikaajalise kogemusega äri- ja tööstuskinnisvara arendaja Eestis.

Ettevõte tegeleb kinnisvara arendamise, haldamise ja investeeringute juhtimisega.