Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute küpsiste kasutamisega.
Kui soovite keelata küpsiste salvestamist teie seadmesse, kohandage palun oma brauseri turvaseadeid.

Loe lähemalt

PRIVAATSUSPOLIITIKA JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Vastutav andmetöötleja

 • HARJU KEK AS
 • Reg 10029482
 • Aadress Järve tn 2, Tallinn
 • Tel 6 74 75 00
 • E-mail info@harjukek.ee

Mõisted

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel;

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (“andmesubjekti”) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku,
kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal;

Isikuandmete töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine;

“Küpsis” (cookie) on väike tekstifail, mida veebileht salvestab sinu arvutisse või nutiseadmesse, kui külastad meie veebilehte. See võimaldab talletada infot eelistuste kohta, nii et sa ei pea seda lehte taas külastades või lehti sirvides uuesti valikuid tegema.

Milliseid isikuandmeid ning mis eesmärgil me kogume?

Juhul kui soovite kodulehe kaudu saada mõne teenuse kohta rohkem teavet, siis kogume ja töötleme järgnevaid isikuandmeid Harju KEK AS kogub järgmisi andmeid:

 • Nimi
 • E-posti aadress
 • Telefoninumber
 • Päringu tekst

Päringuid on võimalik esitada täites vastava kontaktivormi või saates e-kirja aadressile info@harjukeke.ee. Pakkumise ettevalmistamiseks kasutame ka krediidiinfo päringust saadud andmeid ettevõtte kohta.

Õiguslik alus taoliseks isikuandmete töötlemiseks on isikuandmete töötlemine andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele (GDPR Art 6(1)(b)).

Veebilehe sirvimise statistika

Veebilehtede külastamisel kogutakse külastaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid.

Tehnilised andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga, külastamise aja (kellaaeg, kuupäev, aasta) ja kohaga. IPaadresse ei seota isikut tuvastava teabega.

Ülalpool nimetatud andmete kogumiseks kasutame automatiseeritud tööriista Google Analytics. Kui te ei soovi enda kohta neid andmeid edastada, saate igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt, nagu on kirjeldatud siin.

Küpsised

Meie veebilehed kasutavad küpsiseid pakutavate teenuste kvaliteedi parandamiseks. Kasutame seansiküpsiseid, püsiküpsiseid ja kolmanda isiku küpsiseid (Google Analytics, Facebook):

Uute ja endiste klientide identifitseerimiseks. Sinu eelistuste meelde jätmiseks nagu keel, värvide kontrastid või kirja suurus. Meelde jätmiseks, kas oled (või ei ole) nõustunud meie küpsistega sellel leheküljel. Koguda usaldusväärset informatsiooni lehe külastatavuse kohta, mis võimaldab meil mõõta, kuivõrd leht vastab kasutajate vajadustele ning teha võimalikke parendusi.

Küpsiste lubamine ei ole vältimatult vajalik veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks, kuid annab parema lehitsemiskogemuse. Soovi korral võid alati küpsised kustutada või blokeerida, kuid seda tehes ei pruugi veebilehe mõned funktsioonid töötada soovitud viisil.

Arvesta, et mõned küpsised pärinevad kolmandast isikust teenusepakkujalt, kes täidab mõnda neist ülesannetest meie asemel.

Küpsistega seotud informatsiooni ei kasutata sinu isiku tuvastamiseks ning kogutud andmed on meie kontrolli all. Küpsiseid ei kasutata ühekski muuks otstarbeks kui eelnevalt kirjeldatud.

Kui kaua me andmeid säilitame?

Veebilehel kogutud isikustamata tehnilisi andmeid säilitatakse tähtajatult.

Isiku- ja kliendiandmeid säilitame nii kaua, kuni see on vajalik:

 • Teenuste ja informatsiooni toimetamiseks
 • Esitatud päringute puhul suhtlemiseks
 • Valikute ja õiguste teostamise tagamiseks

Isikuandmete jagamine

Võime muuta sinu isikuandmed, kliendiandmed või äriinfo kättesaadavaks firmadele, mis pakuvad meie äritegevust toetavaid teenuseid nagu veebilehe analüütikud või klienditeeninduse pakkujad. Need firmad on volitatud kasutama isikuandmeid, kliendiandmeid või äriinfot ainult selleks, et osutada meile teenuseid. Teenusepakkujate valikul jälgime, et teenusepakkuja asuks Euroopa majanduspiirkonnas.

Jagame sinu isikuandmeid, kliendiandmeid või äriinfot kolmandatele isikutele ainult privaatsusteatises kirjeldatud viisil. Me ei müü sinu isikuandmeid kolmandatele isikutele.

Õigused

Teatud juhtudel on teil õigus nõuda teie kohta käivate isikuandmete töötlemise piiramist ja õigus esitada vastuväiteid teie kohta käivate isikuandmete töötlemisele.

Kui leiate, et teie privaatsust on kuritarvitatud, siis palume võtta ühendust vastutava andmetöötlejaga. Teil on samuti õigus esitada kaebus selle riigi andmekaitse järelvalveasutusele, kus asub teie alaline elukoht.

Isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasivõtmine

Kui Te soovite olla n-ö unustatud, palume Teil sellest meile teada anda kirjutades aadressile info@harjukek.ee. Sooviavalduse alusel eemaldame me Teie päringu(te)ga seotud informatsiooni oma süsteemidest.

Ensto Ensek pälvis vastutustundliku ettevõtluse kuldmärgise

9.06.2022

Keila Tööstuspargis tegutsev Ensto Ensek pälvis viiendat aastat järjest vastutustundliku ettevõtluse kuldtaseme! Ettevõtete tegevuse ühiskondliku mõju hindamisel tunnustati kuldtasemega ehk vastutustundliku ettevõtluse eeskuju ja suunanäitajana kaheksat Eesti ettevõtet. 

“Vastutustundlikkus on Enstos juurdunud ja meie kõigi ühine asi. See ei vaja eraldi juhtimist ja kontrolli, vaid on meie igapäevatöö tavapärane osa, mis käib kaasas sooviga järjepidevalt ja jätkusuutlikult areneda,” ütles Ensto Enseki tegevjuht Kaarel Suuk.  

“Püüame otsuseid ellu viies arvestada nende mõjuga nii loodus-, majandus- kui ka sotsiaalsele keskkonnale. Meie üks strateegilisi eesmärke on luua parim töötajakogemus ehk inimesed tulevad alati enne masinaid. Ja siin on peamiseks märksõnaks kaasamine. Andes inimestele võimaluse kaasa rääkida, kasvatame ühtekuuluvustunnet ning seeläbi vastutust oma kaaslaste ees ja soovi omalt poolt ühiskonnale midagi tagasi anda,” rõhutas Suuk meeskonna olulisust.

Ensto on pereettevõte, kus on tugevalt juurdunud perele omased väärtused ja strateegilised eesmärgid, mille järgi töötatakse Eestis juba 30 aastat, kogu Ensto Grupis alates 1958. aastast. “Meie omanikud ootavad meilt vastutustundlikkuse osas täna rohkem kui teeme – see on motiveeriv ja paneb meid pingutama,” lisas Suuk.

Suuk usub, et vastutustundlik tegevus muutub tulevikus äritegevuses normiks ja konkurentsieelise tingimuseks. “Praegust aega, kus vastutustundlikkus annab mõnetise eelise, aga ei ole veel tingimuseks, tasuks oma ettevõttes vastutustundlikke põhimõtete juurutamiseks  ära kasutada,” soovitas Suuk pika protsessiga kohe algust teha. “Oluline on samm-sammult ja järjepidevalt tegutseda, sest nii nagu digitaliseerimise ja  automatiseerimise puhul  – on ühel hetkel sisenemine investeeringumahtude ja inimkapitali poolest nii kulukas, et võib olla juba hilja ja ettevõtte kaotab konkurentsivõime,” selgitas Suuk.

Vastutustundlik ettevõtlus on ettevõtte majandusliku, keskkonna- ja sotsiaalse mõõtme loomulik ja vabatahtlik lõimimine ettevõtte igapäevategevusse, juhtimisse ja äristrateegiasse. Kuldtaseme märgis tähistab vastutustundliku ettevõtluse eeskuju ja suunanäitajat, kes on vastavad põhimõtted süsteemselt põiminud oma põhitegevusse ning aitab kaasa vastutustundliku ettevõtluse levikule nii oma tarneahelas kui ühiskonnas laiemalt. 

Vastutustundliku ettevõtluse indeksi metoodika on koostöös rahvusvaheliste ekspertidega spetsiaalselt indeksi tarbeks välja arendatud ning järgib ÜRO Global Compacti põhimõtteid, ESG hindamisraamistikke ning ÜRO kestliku arengu eesmärke.

*Fotol (vasakult) Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi tegevjuht Triin Toomesaar, Ensto Ensek tegevjuht Kaarel Suuk, Ensto grupi jätkusuutlikkuse spetsialist Tiiu Paavel ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Sille Kraam.  

Harju KEK

Harju KEK on pikaajalise kogemusega äri- ja tööstuskinnisvara arendaja Eestis.

Ettevõte tegeleb kinnisvara arendamise, haldamise ja investeeringute juhtimisega.