Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute küpsiste kasutamisega.
Kui soovite keelata küpsiste salvestamist teie seadmesse, kohandage palun oma brauseri turvaseadeid.

Loe lähemalt

PRIVAATSUSPOLIITIKA JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Vastutav andmetöötleja

 • HARJU KEK AS
 • Reg 10029482
 • Aadress Järve tn 2, Tallinn
 • Tel 6 74 75 00
 • E-mail info@harjukek.ee

Mõisted

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel;

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (“andmesubjekti”) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku,
kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal;

Isikuandmete töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine;

“Küpsis” (cookie) on väike tekstifail, mida veebileht salvestab sinu arvutisse või nutiseadmesse, kui külastad meie veebilehte. See võimaldab talletada infot eelistuste kohta, nii et sa ei pea seda lehte taas külastades või lehti sirvides uuesti valikuid tegema.

Milliseid isikuandmeid ning mis eesmärgil me kogume?

Juhul kui soovite kodulehe kaudu saada mõne teenuse kohta rohkem teavet, siis kogume ja töötleme järgnevaid isikuandmeid Harju KEK AS kogub järgmisi andmeid:

 • Nimi
 • E-posti aadress
 • Telefoninumber
 • Päringu tekst

Päringuid on võimalik esitada täites vastava kontaktivormi või saates e-kirja aadressile info@harjukeke.ee. Pakkumise ettevalmistamiseks kasutame ka krediidiinfo päringust saadud andmeid ettevõtte kohta.

Õiguslik alus taoliseks isikuandmete töötlemiseks on isikuandmete töötlemine andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele (GDPR Art 6(1)(b)).

Veebilehe sirvimise statistika

Veebilehtede külastamisel kogutakse külastaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid.

Tehnilised andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga, külastamise aja (kellaaeg, kuupäev, aasta) ja kohaga. IPaadresse ei seota isikut tuvastava teabega.

Ülalpool nimetatud andmete kogumiseks kasutame automatiseeritud tööriista Google Analytics. Kui te ei soovi enda kohta neid andmeid edastada, saate igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt, nagu on kirjeldatud siin.

Küpsised

Meie veebilehed kasutavad küpsiseid pakutavate teenuste kvaliteedi parandamiseks. Kasutame seansiküpsiseid, püsiküpsiseid ja kolmanda isiku küpsiseid (Google Analytics, Facebook):

Uute ja endiste klientide identifitseerimiseks. Sinu eelistuste meelde jätmiseks nagu keel, värvide kontrastid või kirja suurus. Meelde jätmiseks, kas oled (või ei ole) nõustunud meie küpsistega sellel leheküljel. Koguda usaldusväärset informatsiooni lehe külastatavuse kohta, mis võimaldab meil mõõta, kuivõrd leht vastab kasutajate vajadustele ning teha võimalikke parendusi.

Küpsiste lubamine ei ole vältimatult vajalik veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks, kuid annab parema lehitsemiskogemuse. Soovi korral võid alati küpsised kustutada või blokeerida, kuid seda tehes ei pruugi veebilehe mõned funktsioonid töötada soovitud viisil.

Arvesta, et mõned küpsised pärinevad kolmandast isikust teenusepakkujalt, kes täidab mõnda neist ülesannetest meie asemel.

Küpsistega seotud informatsiooni ei kasutata sinu isiku tuvastamiseks ning kogutud andmed on meie kontrolli all. Küpsiseid ei kasutata ühekski muuks otstarbeks kui eelnevalt kirjeldatud.

Kui kaua me andmeid säilitame?

Veebilehel kogutud isikustamata tehnilisi andmeid säilitatakse tähtajatult.

Isiku- ja kliendiandmeid säilitame nii kaua, kuni see on vajalik:

 • Teenuste ja informatsiooni toimetamiseks
 • Esitatud päringute puhul suhtlemiseks
 • Valikute ja õiguste teostamise tagamiseks

Isikuandmete jagamine

Võime muuta sinu isikuandmed, kliendiandmed või äriinfo kättesaadavaks firmadele, mis pakuvad meie äritegevust toetavaid teenuseid nagu veebilehe analüütikud või klienditeeninduse pakkujad. Need firmad on volitatud kasutama isikuandmeid, kliendiandmeid või äriinfot ainult selleks, et osutada meile teenuseid. Teenusepakkujate valikul jälgime, et teenusepakkuja asuks Euroopa majanduspiirkonnas.

Jagame sinu isikuandmeid, kliendiandmeid või äriinfot kolmandatele isikutele ainult privaatsusteatises kirjeldatud viisil. Me ei müü sinu isikuandmeid kolmandatele isikutele.

Õigused

Teatud juhtudel on teil õigus nõuda teie kohta käivate isikuandmete töötlemise piiramist ja õigus esitada vastuväiteid teie kohta käivate isikuandmete töötlemisele.

Kui leiate, et teie privaatsust on kuritarvitatud, siis palume võtta ühendust vastutava andmetöötlejaga. Teil on samuti õigus esitada kaebus selle riigi andmekaitse järelvalveasutusele, kus asub teie alaline elukoht.

Isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasivõtmine

Kui Te soovite olla n-ö unustatud, palume Teil sellest meile teada anda kirjutades aadressile info@harjukek.ee. Sooviavalduse alusel eemaldame me Teie päringu(te)ga seotud informatsiooni oma süsteemidest.

Keila on aktiivsem kui eales varem (Keila kinnisvara, Keila ettevõtted)

19.07.2022

“Keila on päris linn” – just nii öeldakse täna nii elukondliku kinnisvara arendajate kui tööstuskinnisvara arendajate poolt.

Keila linna areng on olnud märkimisväärne viimastel aastatel

Muutuv keskkond sh erinevad kriisid, vahelduv majanduskeskkond ja pea kõigi inimeste elukorralduse muutused on loonud olukorra, kus suurlinna elumugavused on oma tähendust minetamas ning inimeste vajadus privaatsuse ja looduslähedasema keskkonna järele vaid kasvab.

Järgnevatel aastatel kasvab väikelinnade osatähtsus veelgi, sh rõhutatult Keila osatähtsus. Selleks on mitu põhjust:

 • Keilas on arenenev elukondlik kinnisvara, uued korterid, ridamajad, krundid annavad võimaluse inimestel just Keilasse kolida;
 • Keilas on viimased 60 aastat aktiivselt tegeletud ettevõtlusega, nii suuremad kui väiksemad ettevõtted on Keilas kanda kinnitanud, mis tähendab kokkuvõttes, et Keilas on töökohti;
 • Ühistranspordi olemasolu. Toimiv igapäevane bussiliiklus väiksemate asulatega. Üha suurema tähenduse võtab rongiühendus, mis annab kiire ühenduse Tallinna, Saue, Paldiskiga – võime kindlalt väita, et rongitransport on tuleviku arenguperspektiivi silmas pidades väga oluline transpordiliik Keila jaoks;
 • Teedevõrgustiku areng – Tallinna ringtee 4-realiseks, millega seotud tööd 2022-2024 ka Keilani jõuavad. Kõik selleks, et nii Saku kui Paldiski inimesed saavad tulevikus kiiremini ja mugavamalt liikuma, mis omakorda annab võimalused luua töö- ja elukohti veelgi rohkem neisse piirkondadesse;
 • Suur laste ja noorte hulk – Keila kolm kooli ja Keila lasteaiad (kuuldavasti tuleb neid veel juurde).
 • Mitte vähetähtis on loodus- ja rohekeskkonna olemasolu ning vaba aja veetmise võimalused – linnaruum ja vaba aja veetmise võimalused on tänu kohalike aktivistide abile rohkem kui suurepärased. Vaata nimekirja spordiklubidest Keilas ja see pilt on rõõmustavalt mitmekesine – Keila spordiklubid. Paranemisruumi on sisetingimustes sportimisvõimalustega, aga ka siin on perspektiiv ja tulevikunägemus olemas;
 • Tallinna, kui suurlinna lähedus. Suuremasse linna koondub veelgi rohkem ettevõtlust ja veelgi rohkem inimesi, mistõttu ei ole patt Tallinnas tööl käia, sest seal on aktiivsem majanduskeskkond. Aga mida seal ei ole, rahulik elukeskkond, arenev linnaruum, kodused aiad ja tubli kogukond;
 • Keila linnavalitsuse tublid inimesed, kes tahavad Keila arengule omapoolse panuse anda.

Ei tasu unustada, et Keila linnal on oma jalgpalliklubi Keila JK ja korvpalliklubi Keila Korvpallikool. Kui ühel linnal on oma jalgpalliklubi ja korvpalliklubi, siis see on samuti suure tähendusega kogukonnale.

Keila linna slogan “Terve elu keskkond” on ainuõige hüüdlause Keila linnale – siin on kõik võimalused loodud lastele, teismelistele, täiskasvanutele ja vanemaealistele inimestele. Kogukond on tugev ja sünergia loomise võimalused nii elanike, ettevõtjate kui linnaametnike vahel on piiramatud.

Tööstus-, tootmisettevõtete aktiivsus Keilas

Keila on aastakümneid olnud tugev ettevõtete poolest, kes siia on loonud oma tootmise-lao-müügiüksuse. Mitmed rahvusvahelised ettevõtted on siia oma „kodu“ loonud. Selleks on mitmeid põhjuseid – logistiliselt väga hea asukoht maanteetranspordi ja meretranspordi näol, Tallinna linna ja Paldiski linna lähedus. Aga mis kõige tähtsam – tööd teha soovivate inimeste olemasolu, inimesed, kel on võimalus suhteliselt kerge vaevaga paarikümne kilomeetri raadiuses Keilas tööl käia.

Kui nimetada kasvõi mõned tootmis-, logistika-, laoettevõtted Keilas, siis nimekiri on märkimisväärne:

Uusi ärihooneid ehitatakse pidevalt juurde

Viimastel aastatel on kinnisvaraettevõte Harju KEK ehitanud klientidele mitmeid hooneid. Kõige viimane “personaalselt kliendile” valminud hoone on 2021 aastal Ensto Building Systemsi jaoks ehitatud lao- ja tootmishoone ca 3000 m2, loe uudist ehitustegevuse alguse kohta.

Samuti valmib Harju KEK-l stock-office – tüüpi lao-ja tootmishoone aadressil Keki tn 3, Keila Tööstuspargis, kus ca 2000 m2 hoone on jagatud 5-ks erinevaks äripinnaks, mida kõigil ettevõtjatel on võimalik üürida. Üüritavad pinnad jäävad vahemikku 292 – 445 m2. Rohkem infot www.harjukek.ee/keila.

Keila_Arikinnisvara
Uued laopinnad, tootmispinnad, kontor võimalusega äripinnad valmivad Keila Tööstuspargis Paldiski maantee vahetus läheduses. Keila kinnisvara.

Samuti on arenenud Keila jõe piirkond Uus-Paldiski tänava äärne ala, kuhu on kolinud akende ja uste tootja Warmeco, oma esindusega on seal Ramirent, autoülevaatuse esindus A-Ülevaatus ning autoteenindusettevõte Motor Union.

Jaekaubanduse areng

Näeme oma silmaga, et Keila linna on kogunenud Eesti jaekaubanduse koorekiht. Esile saab tuua Keila Selver, Maxima, Keila Rimi mini, Grossi Toidukaubad. Ja liiguvad jutud, et ka Prisma kauplus on Keilasse tulemas, ja küll see Lidl ka Keilas kohe leiab. Tarbija jaoks on see vaid tervitatav – on valik ja on konkurents.

Kui tuua veel esile tanklaketid, siis on pilt samuti meeliülendavalt kirju – Circle K, Neste, Olerex, Jetoil ja tanklakett Krooning, mis jääb Keilast mõne kilomeetri kaugusele Tutermaale.

Kaubanduskeskustest tuleb Keilas esile Haapsalu maantee väljasõidule jääv laia valikuga Rõõmu Kaubamaja, mida opereerib edukalt Keila Tarbijate Ühistu.

Keila kinnisvaraturg

Linna arenguperspektiivi peegelpilt on aktiivse korterituru olemasolu. Keila kinnisvara ja kinnisvaraturg on aktiivne. Aastast 2019 intensiivistus uute korterite ehitus Keila linnas. Viimastel aastatel arendama hakatud (või värskelt valminud) projektidest võib välja tuua allnimetatud:

Tänuväärt on ka arendaja Aavik OÜ uue tervikkontseptsiooniga arendusala Jõepargi arendusala loomine Keila aedlinna piirkonda Kevade, Suve, Sügise ja Raba tänavatele, kuhu pakutakse 19 üksikelamukrunti ja 4 paariselamukrunti. Arendaja on valmis pakkuma ka “võtmed kätte” maja lahendusi.

Samuti on Keila turul pakkumises uued luksuslikud üürikorterid aadressil Haapsalu mnt 8 / Jaama tn 8, rohkem infot Central Park Residence kodulehelt.

Keila on päris linn

Keila linnal on suur perspektiiv olla kaasaegne linnakeskond. Paljude töökohtade ja vabaaja veetmise võimalustega linnaruum, millele on lihtne ligipääs ühistranspordi kui isikliku sõiduautoga.

Elagu Keila.

Harju KEK on pikaajalise kogemusega äri- ja tööstuskinnisvara arendaja Eestis.

Ettevõte tegeleb kinnisvara arendamise, haldamise ja investeeringute juhtimisega.