Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute küpsiste kasutamisega.
Kui soovite keelata küpsiste salvestamist teie seadmesse, kohandage palun oma brauseri turvaseadeid.

Loe lähemalt

PRIVAATSUSPOLIITIKA JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Vastutav andmetöötleja

 • HARJU KEK AS
 • Reg 10029482
 • Aadress Järve tn 2, Tallinn
 • Tel 6 74 75 00
 • E-mail info@harjukek.ee

Mõisted

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel;

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (“andmesubjekti”) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku,
kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal;

Isikuandmete töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine;

“Küpsis” (cookie) on väike tekstifail, mida veebileht salvestab sinu arvutisse või nutiseadmesse, kui külastad meie veebilehte. See võimaldab talletada infot eelistuste kohta, nii et sa ei pea seda lehte taas külastades või lehti sirvides uuesti valikuid tegema.

Milliseid isikuandmeid ning mis eesmärgil me kogume?

Juhul kui soovite kodulehe kaudu saada mõne teenuse kohta rohkem teavet, siis kogume ja töötleme järgnevaid isikuandmeid Harju KEK AS kogub järgmisi andmeid:

 • Nimi
 • E-posti aadress
 • Telefoninumber
 • Päringu tekst

Päringuid on võimalik esitada täites vastava kontaktivormi või saates e-kirja aadressile info@harjukeke.ee. Pakkumise ettevalmistamiseks kasutame ka krediidiinfo päringust saadud andmeid ettevõtte kohta.

Õiguslik alus taoliseks isikuandmete töötlemiseks on isikuandmete töötlemine andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele (GDPR Art 6(1)(b)).

Veebilehe sirvimise statistika

Veebilehtede külastamisel kogutakse külastaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid.

Tehnilised andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga, külastamise aja (kellaaeg, kuupäev, aasta) ja kohaga. IPaadresse ei seota isikut tuvastava teabega.

Ülalpool nimetatud andmete kogumiseks kasutame automatiseeritud tööriista Google Analytics. Kui te ei soovi enda kohta neid andmeid edastada, saate igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt, nagu on kirjeldatud siin.

Küpsised

Meie veebilehed kasutavad küpsiseid pakutavate teenuste kvaliteedi parandamiseks. Kasutame seansiküpsiseid, püsiküpsiseid ja kolmanda isiku küpsiseid (Google Analytics, Facebook):

Uute ja endiste klientide identifitseerimiseks. Sinu eelistuste meelde jätmiseks nagu keel, värvide kontrastid või kirja suurus. Meelde jätmiseks, kas oled (või ei ole) nõustunud meie küpsistega sellel leheküljel. Koguda usaldusväärset informatsiooni lehe külastatavuse kohta, mis võimaldab meil mõõta, kuivõrd leht vastab kasutajate vajadustele ning teha võimalikke parendusi.

Küpsiste lubamine ei ole vältimatult vajalik veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks, kuid annab parema lehitsemiskogemuse. Soovi korral võid alati küpsised kustutada või blokeerida, kuid seda tehes ei pruugi veebilehe mõned funktsioonid töötada soovitud viisil.

Arvesta, et mõned küpsised pärinevad kolmandast isikust teenusepakkujalt, kes täidab mõnda neist ülesannetest meie asemel.

Küpsistega seotud informatsiooni ei kasutata sinu isiku tuvastamiseks ning kogutud andmed on meie kontrolli all. Küpsiseid ei kasutata ühekski muuks otstarbeks kui eelnevalt kirjeldatud.

Kui kaua me andmeid säilitame?

Veebilehel kogutud isikustamata tehnilisi andmeid säilitatakse tähtajatult.

Isiku- ja kliendiandmeid säilitame nii kaua, kuni see on vajalik:

 • Teenuste ja informatsiooni toimetamiseks
 • Esitatud päringute puhul suhtlemiseks
 • Valikute ja õiguste teostamise tagamiseks

Isikuandmete jagamine

Võime muuta sinu isikuandmed, kliendiandmed või äriinfo kättesaadavaks firmadele, mis pakuvad meie äritegevust toetavaid teenuseid nagu veebilehe analüütikud või klienditeeninduse pakkujad. Need firmad on volitatud kasutama isikuandmeid, kliendiandmeid või äriinfot ainult selleks, et osutada meile teenuseid. Teenusepakkujate valikul jälgime, et teenusepakkuja asuks Euroopa majanduspiirkonnas.

Jagame sinu isikuandmeid, kliendiandmeid või äriinfot kolmandatele isikutele ainult privaatsusteatises kirjeldatud viisil. Me ei müü sinu isikuandmeid kolmandatele isikutele.

Õigused

Teatud juhtudel on teil õigus nõuda teie kohta käivate isikuandmete töötlemise piiramist ja õigus esitada vastuväiteid teie kohta käivate isikuandmete töötlemisele.

Kui leiate, et teie privaatsust on kuritarvitatud, siis palume võtta ühendust vastutava andmetöötlejaga. Teil on samuti õigus esitada kaebus selle riigi andmekaitse järelvalveasutusele, kus asub teie alaline elukoht.

Isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasivõtmine

Kui Te soovite olla n-ö unustatud, palume Teil sellest meile teada anda kirjutades aadressile info@harjukek.ee. Sooviavalduse alusel eemaldame me Teie päringu(te)ga seotud informatsiooni oma süsteemidest.

Keila Keskus: kogemuslugu – uusehitise arendamisel halduseksperdi varajane kaasamine toob edu

5.02.2024

Harju KEK kui Keila Keskuse arendaja on projekti arendusfaasis kaasanud mitmeid tublisid partnereid, kelle abiga uue keskuse ehitustehniline pool ja hilisem haldamine oleks kvaliteetne ja optimaalsete ülalpidamiskuludega. Siinkohal toome kogemusloo koostööst Stell Eesti meeskonnaga.

Selleks tellis Harju KEKi meeskond Stell Koolitus- ja Kompetentsikeskuselt kui kolmanda osapoole arvamuse rajatava keskuse eelprojektile. Eesmärk: muuta tulevikus hoone korrashoidmist ja juhtimist oluliselt tõhusamaks ning hooldus- ja halduskulude pealt säästa.

Siinkohal avaldame täies mahus kinnisvarauudised.ee lehel ilmunud Stell Eesti meeskonna poolt kokku pandud artikli Stell Eesti meeskonna nõusolekul.

Stelli ja Harju KEKi koostöö: halduseksperdi varajane kaasamine tagab korrashoiu kuluefektiivsuse

Kinnisvara korrashoiu ekspertide kaasamine ehitusprojekti ettevalmistavas faasis ei ole Eestis seni olnud laialt levinud praktika. Valdkonna ühe võtmetegija, Stelli kinnisvara portfellijuhi Jarmo Lõokese sõnul on see aga muutumas, sest tark arendaja juba teab, et kogenud asjatundja varajane kaasamine aitab tulevikus hoone korrashoidmist ja juhtimist oluliselt tõhusamaks muuta ning hooldus- ja halduskulude pealt säästa.

Hiljuti Harju KEK AS-i poolt tellitud Keila Keskuse ehituse eelprojekti ülevaatus on siin hea näide: arendaja tellis Stell Koolitus- ja Kompetentsikeskuselt eelprojektile analüüsi just kinnisvara korrashoiu ja -juhtimise vaatest. „Nõustajatena saime kaasa rääkida, mida projekteerimisel silmas pidada, et hiljem oleks keskuse korrashoidu praktilisem ja mugavam teostada. Praktikas näeme sageli, et hoonetes on korrashoidu keeruline teostada süsteemide raske ligipääsetavuse või ebamõistlike hooldusvõimaluste tõttu. Projekteerimise faasis on võimalik seda kõike muuta, seega antud juhul on meie sisend ning ettepanekud arendajale väga olulised,“ selgitab Stelli poolt projekti vedanud Jarmo Lõoke.

2025. aastaks valmiv Keila Keskus on multifunktsionaalne kahekorruseline hoone, kuhu on kavandatud toidupood, erinevad kauplused, söögikohad, kino, meelelahutusalad ja fitness-saalid, lasteala ja mängutoad ning erinevad teenused. Keskuse sisetänav ja selle aatrium ühendavad kaks korrust ühtseks tervikuks, põhjapoolsesse nurka on kavandatud kolmel korrusel majutusruumid.

Stelli koostatud põhjalik ettepanekute ja soovituste raport hõlmab rajatava Keila kogukonna keskuse erinevaid aspekte nagu välialade haljastust, parkimisalade ja juurdepääsuteede pinnakattematerjale ja planeeringut, jäätmekäitluse korraldamist, töövahendite ja koristusruumide paiknemist, siseruumide elementide paigutust, põranda- ja seinakattematerjalide valikut, sanitaarruumide hügieenilahendusi, treppide ja liftide viimistlusmaterjale, tehnosüsteemide ja tarindite planeerimist, jälgimist ja paigutust ning hoone üldist haldamist.

Lõokese sõnul on kõik ettepanekud põhjendatud heade ja halbade eluliste näidetega, mis tuginevad Stelli spetsialistide pikaajalistele praktilistele kogemustele Eesti suurimate avalike objektide haldamisest ja korrashoiust. „Meie ettepanekutel on kolm peamist eesmärki. Esiteks, hoonet ja seda teenindavaid süsteeme peab saama nii seest kui väljast võimalikult hästi puhastada ja korras hoida ehk olema kergesti ligipääsetavad, materjalid lihtsasti hooldatavad. Teiseks, hoone hooldamine ja haldamine peab olema võimalikult kuluefektiivne ehk mõistlikult lahendatud. Ja kolmandaks esteetiline aspekt, et valitud materjalid ja lahendused oleksid keskkonda sobivad ja ajale vastupidavad.“

Andre Poopuu,Harju KEKi müügi- ja turundusjuht

Faasis, kus arhitekt, sisearhitekt ja eriosade insenerid võivad oma osa tõlgendada arendaja lähteülesandest erinevalt, aitab lõpptarbija kogemusega eksperdi kaasamine leida kõigi osapooltega argumenteerimiseks objektiivseid lahendusi. Samal ajal saavad eelprojekti faasis arhitekt ja insenerid muudatusi projekti sisse viia ilma suurema ajalise ja rahalise kuluta.

Ettepanekute juurde koostati ka kuluarvutused olemasolevate samalaadsete objektide näitel. Kalkulatsioonide eesmärk oli aidata arendajal mõista, mis kulud hoone ekspluatatsiooni käigus tekivad ja millega tuleb arvestada. Lõoke selgitab, et tehtud arvutused võimaldavad juba ka üürnikega läbirääkimistel tulevasi orienteeruvaid kulusid tutvustada. “Eelprojekti faasis me ei tea veel täpselt, millised tehnoloogilised lahendused hoonesse planeeritakse, näitlike arvutuste abil saab valida säästlikumaid lahendusi ja kulusid optimeerida. Arvestama peab muidugi, et aluseks võetud objektid on ehitatud viimase 15 aasta jooksul, süsteemid aga kogu aeg arenevad ja valida saab järjest paremaid lahendusi.”

Keila Keskus on 2025. aastaks Keila linnas valmiv multifunktsionaalne keskus. Kahekorruselisse keskusesse on kavandatud toidupood, erinevad kauplused, söögikohad, kino, meelelahutusalad ja fitness-saalid, lasteala ja mängutoad ning erinevad teenused. Hoone keskne sisetänav ja selle aatrium ühendavad kaks korrust ühtseks tervikuks. Keskuse põhjapoolsesse nurka on kavandatud kolmel korrusel majutusruumid.

Arendaja: Harju KEK

Harju KEK investeerib Keila Keskuse arendusprojekti 30 miljonit eurot, et sellest kujuneks linna uus maamärk ja värav. Keskus ehitatakse Harju tänavale, kunagise legendaarse Harju KEK-i peamaja asemele, tervisekeskuse ja Keila Kooli kõrvale.

Lisainfo: keilakeskus.ee

Näiteid Keila Keskuse eelprojekti ülevaatuse raportist

Raportis pakuti välja parimad praktikad hoone haldusmudeli koostamiseks nii, et omanikul ja haldajal oleks parim ülevaade ja samas ka kindlus, et objekt on korras ning üürnikud rahul. Ettepanekud ja soovitused hõlmavad kõike alates koosolekute korraldamisest kuni tarkvaraliste lahendusteni, kus omanikul on igal ajal võimalus jälgida objektil toimuvat.

Oluline peatükk raportis puudutab tehnosüsteeme ja tarindeid. Seal on näiteks soovitused hooneautomaatikasüsteemi seadistamise ja juhtimise kohta. Lõokese sõnul on tähtis, et süsteeme saaks ka üle veebi juhtida, mitte ainult olukorda vaadata. Sellisel juhul saab tihti probleemid lahendada kaughalduse kaudu ja tehnik ei pea kohale minema. Küttesüsteemi puhul tehakse ettepanekuid ka energiasäästu osas, näiteks kuidas kasutada ära jahutusseadmes tekkivat soojust tarbevee soojendamiseks või vastupidi maaküttest tekkivat külma hoone jahutussüsteemis. Välja on toodud ka puudused, näiteks, et eelprojektis esitatud toidupoe õhuvahetuse kuivatusmeetod ei vasta tegelikkusele, kuna antud lahendus ei kuivata õhku.

Jarmo Lõoke lisab, et nii suure keskuse puhul nagu Keila keskus, kus liigub palju inimesi, on hästi toimiv ja kergesti hooldatav ventilatsioonisüsteem väga oluline: „Hoone eelprojektis oli palju erinevaid ventilatsiooniseadmeid pandud lähestikku, kuid see toob kaasa probleemi, kus ühe seadme väljaviskeõhk hakkab segama teise seadme õhuvõttu ning ruumidesse antakse värske õhu asemel hoopis saastunud õhk. Samuti on oluline, et kõik süsteemi elemendid oleks reaalselt ligipääsetavad ja ei asuks näiteks üksteise taga, või oleks läbi mõeldud, kuidas teenindada torustikke, mis asuvad kõrgel lae all.“

Stelli hooldada ja hallata on täna mitmed suuremad kaubanduskeskused, seega on hea tuua näiteid reaalses elus hästi või halvasti toimivate põrandakatte-, seina-, sanitaartehnika või näiteks lifti viimistlusmaterjalide kohta. „Põrandakatetena soovitame kasutada mittepoorseid heledama tooniga suuremaid kiviplaate või PVCd alternatiivina vaipkattele, mille hooldamine on kulukas ja ei anna alati soovitud tulemust. Kogemuse põhjal soovitame vältida roostevabasid materjale majajuhtide, postide, uste, trepikäsipuude, prügikastide ja muude elementide valikul. Roostevabast materjalist elemendid on oluliselt kallimad ja võivad esmapilgul efektsed tunduda, kuid nende puhastamine on keeruline ja visuaalne pilt on enamik ajast halb,“ kinnitab Lõoke.

Eelprojektis oli Keila keskuse parklatesse kavandatud suures mahus murukivisillutist, kuid suure koormusega parkimisaladel nõuab murukivi sagedast ja põhjalikku hooldust, mis teeb antud lahenduse kalliks. „Ka visuaalselt ei täida see seal tõenäoliselt kujunduslikku eesmärki, murukivi sobib pigem väikestele platsidele varjulisemas kohas,“ kirjeldab Stelli kinnisvara portfellijuht Jarmo Lõoke.

Koostöö viib sihile

Andre Poopuu,Harju KEKi müügi- ja turundusjuht

Veendusime, et Stell on partner, kes tõlgendab eelprojekti läbi oma pikaajalise ja praktilise kogemuse – tulevikuvaate loomine valitud materjalide ja tehniliste lahenduste põhjal aitab meil arendajana teha paremaid otsuseid. Ka selliseid, mis aitavad vähendada investeeringuid ja tulevaste üürnike kõrvalkulusid.

Annika Uibo, Stell Koolitus- ja Kompetentsikeskuse juht: “Tunnustame Harju KEKi, et nad kaasasid kinnisvara korrashoiu ekspertiisi juba keskuse planeerimise faasis, sest see on hea investeering tulevikku. Stell on kinnisvara korrashoiu terviklahendusi pakkunud turul juba pikka aega. Oleme kogunud väärtuslikke kogemusi selle kohta, kuidas hoone saab toimida võimalikult jätkusuutlikult. Jagades neid teadmisi arendajatega, on lootust, et tulevikus rajatakse meil üha rohkem targalt, kuluefektiivselt ja keskkonnasäästlikult toimivaid avalikke hooneid. Harju KEKile soovime toeks ja nõuks olla kogu projekteerimise vältel ja oleme pühendunud sellele, et Keila Keskus saaks eeskujuks teistele sarnastele projektidele Eestis.”

Stellil on juhtiv positsioon kinnisvara korrashoiu ja haldamise teenuseid osutavate firmade hulgas. 2022. aasta lõpus avas Stell eraldi haru Stell koolitus- ja kompetentsikeskuse, mis pakub kinnisvarakeskkonna alaseid koolitusi ja nõustamisteenuseid, tegevuse eesmärk on arendada sektori kompetentsi ettevõtete strateegilise partnerina. Meie erinevate valdkondade spetsialistid on pikaajalise töökogemusega ja valmis andma konsultatsioone nii spetsiifilistes kinnisvarakeskkonna juhtimise valdkondades kui laiemalt ettevõtte tööohutuse alal või juhtimissüsteemide juurutamisel.“

Harju KEK on pikaajalise kogemusega äri- ja tööstuskinnisvara arendaja Eestis.

Ettevõte tegeleb kinnisvara arendamise, haldamise ja investeeringute juhtimisega.