Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute küpsiste kasutamisega.
Kui soovite keelata küpsiste salvestamist teie seadmesse, kohandage palun oma brauseri turvaseadeid.

Loe lähemalt

PRIVAATSUSPOLIITIKA JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Vastutav andmetöötleja

 • HARJU KEK AS
 • Reg 10029482
 • Aadress Järve tn 2, Tallinn
 • Tel 6 74 75 00
 • E-mail info@harjukek.ee

Mõisted

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel;

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (“andmesubjekti”) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku,
kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal;

Isikuandmete töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine;

“Küpsis” (cookie) on väike tekstifail, mida veebileht salvestab sinu arvutisse või nutiseadmesse, kui külastad meie veebilehte. See võimaldab talletada infot eelistuste kohta, nii et sa ei pea seda lehte taas külastades või lehti sirvides uuesti valikuid tegema.

Milliseid isikuandmeid ning mis eesmärgil me kogume?

Juhul kui soovite kodulehe kaudu saada mõne teenuse kohta rohkem teavet, siis kogume ja töötleme järgnevaid isikuandmeid Harju KEK AS kogub järgmisi andmeid:

 • Nimi
 • E-posti aadress
 • Telefoninumber
 • Päringu tekst

Päringuid on võimalik esitada täites vastava kontaktivormi või saates e-kirja aadressile info@harjukeke.ee. Pakkumise ettevalmistamiseks kasutame ka krediidiinfo päringust saadud andmeid ettevõtte kohta.

Õiguslik alus taoliseks isikuandmete töötlemiseks on isikuandmete töötlemine andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele (GDPR Art 6(1)(b)).

Veebilehe sirvimise statistika

Veebilehtede külastamisel kogutakse külastaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid.

Tehnilised andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga, külastamise aja (kellaaeg, kuupäev, aasta) ja kohaga. IPaadresse ei seota isikut tuvastava teabega.

Ülalpool nimetatud andmete kogumiseks kasutame automatiseeritud tööriista Google Analytics. Kui te ei soovi enda kohta neid andmeid edastada, saate igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt, nagu on kirjeldatud siin.

Küpsised

Meie veebilehed kasutavad küpsiseid pakutavate teenuste kvaliteedi parandamiseks. Kasutame seansiküpsiseid, püsiküpsiseid ja kolmanda isiku küpsiseid (Google Analytics, Facebook):

Uute ja endiste klientide identifitseerimiseks. Sinu eelistuste meelde jätmiseks nagu keel, värvide kontrastid või kirja suurus. Meelde jätmiseks, kas oled (või ei ole) nõustunud meie küpsistega sellel leheküljel. Koguda usaldusväärset informatsiooni lehe külastatavuse kohta, mis võimaldab meil mõõta, kuivõrd leht vastab kasutajate vajadustele ning teha võimalikke parendusi.

Küpsiste lubamine ei ole vältimatult vajalik veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks, kuid annab parema lehitsemiskogemuse. Soovi korral võid alati küpsised kustutada või blokeerida, kuid seda tehes ei pruugi veebilehe mõned funktsioonid töötada soovitud viisil.

Arvesta, et mõned küpsised pärinevad kolmandast isikust teenusepakkujalt, kes täidab mõnda neist ülesannetest meie asemel.

Küpsistega seotud informatsiooni ei kasutata sinu isiku tuvastamiseks ning kogutud andmed on meie kontrolli all. Küpsiseid ei kasutata ühekski muuks otstarbeks kui eelnevalt kirjeldatud.

Kui kaua me andmeid säilitame?

Veebilehel kogutud isikustamata tehnilisi andmeid säilitatakse tähtajatult.

Isiku- ja kliendiandmeid säilitame nii kaua, kuni see on vajalik:

 • Teenuste ja informatsiooni toimetamiseks
 • Esitatud päringute puhul suhtlemiseks
 • Valikute ja õiguste teostamise tagamiseks

Isikuandmete jagamine

Võime muuta sinu isikuandmed, kliendiandmed või äriinfo kättesaadavaks firmadele, mis pakuvad meie äritegevust toetavaid teenuseid nagu veebilehe analüütikud või klienditeeninduse pakkujad. Need firmad on volitatud kasutama isikuandmeid, kliendiandmeid või äriinfot ainult selleks, et osutada meile teenuseid. Teenusepakkujate valikul jälgime, et teenusepakkuja asuks Euroopa majanduspiirkonnas.

Jagame sinu isikuandmeid, kliendiandmeid või äriinfot kolmandatele isikutele ainult privaatsusteatises kirjeldatud viisil. Me ei müü sinu isikuandmeid kolmandatele isikutele.

Õigused

Teatud juhtudel on teil õigus nõuda teie kohta käivate isikuandmete töötlemise piiramist ja õigus esitada vastuväiteid teie kohta käivate isikuandmete töötlemisele.

Kui leiate, et teie privaatsust on kuritarvitatud, siis palume võtta ühendust vastutava andmetöötlejaga. Teil on samuti õigus esitada kaebus selle riigi andmekaitse järelvalveasutusele, kus asub teie alaline elukoht.

Isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasivõtmine

Kui Te soovite olla n-ö unustatud, palume Teil sellest meile teada anda kirjutades aadressile info@harjukek.ee. Sooviavalduse alusel eemaldame me Teie päringu(te)ga seotud informatsiooni oma süsteemidest.

Keila on atraktiivne elukeskkond (uusarenduste ülevaade)

26.01.2024

Keila linna positiivsed arenguid on märgata kõigis elu- ja ärivaldkondades. Siinkohal pöörame rohkem tähelepanu Keila uusarenduse korterite turu arengutele.

Aidates kaasa Keila ettevõtluskeskkonna arengule ja olles ärikinnisvara arendaja Keila linnas, on Harju KEKi meeskonnal ütlemata suur huvi jälgida ja kaasa elada erinevatele elu- ja töökeskkonda mõjutavatele arengutele Keila linnas ja selle ümbruses.

Lisaks töökohtade olemaolule on inimeseüks tähtsamaid inimese vajadusi kodu olemasolu. Seetõttu vaatleme seekord elukondliku kinnisvaraturu arenguid Keila linnas.

Seal, kus on töökohad, peavad olema ka inimeste eluasemed, nii on võimalik kompaktselt, energiasäästlikumalt ja mugavamalt inimestel elu elada. Kui selle juurde kuulub ka atraktiivne ümbritsev keskkond looduse ja vaba aja veetmise võimaluste näol, siis võib ideaalse elu- ja töökeskkonna tiitli juba Keila linnale ära anda.

Pidevalt arenev linnakeskkond, uute ärivõimaluste, lisanduvate töökohtadega ja entusiastlikud inimesed – see on Keila uhke tulevik, mis on juba käes.

Uued korterid, mis varasemate aastate jooksul klientidele juba üle antud

Käesolevas artiklis keskendume hetkel müügis olevatele kortermaja uusarendustele Keila linnas, kui aga lühidalt meelde tuletada juba valminud ja mõned juba mitmed aastad elanike kasutuses olevad linnaruumi uued arendused, siis viimase 10 a lõikes saame ära märkida järgmised objektid (ligikaudses kronoloogilises valmimise järjekorras):

 • Paldiski mnt 5 – 5-kordne kortermaja, kus 31 korterit, mis valmis juba 2014 aastal;
 • Keskväljak 6 – 3-korruseline kortermaja, kus 30 korterit ja 6 äripinda, kasutuses aastast 2017;
 • Mäe tn 9 (Männipargi kortermaja) – 5-kordne maja, kus 33 korteri valmimine jäi aastasse 2020-2021;
 • Haapsalu mnt 8 / Jaama tn 8 (Central Park Residence)  – silmapaistev luksuslik elamuarendus, kus 19 korterit ja 4 äripinda, projekti valmimine jäi 2022 aastasse;
 • Haapsalu mnt 25/1 ja Haapsalu mnt 25/2, 2 kortermaja (Keila Park Residence)  – kahes majas kokku 28 korterit, mis valmisid 2022 aastal, arendaja Estlanda;
 • Mäe tn 3 – skandaalimaiguga kortermaja (Päikeseelamu), kus 26 korterit, kasutusluba väljastati 2022 aastal;
 • Tuula tn kortermajad (Keila Kodu kortermajad – Tuula tn 2b, 2c, 2d, 2e)  – senini kõige mahukam uusarenduse kortermajade projekt, Keila kiriku kõrval, kus nelja kortermaja peale on 52 korterit, arendaja Everaus;
 • Põhja tn 12b  – 37 korteriga 5-kordne maja, mille ehitus 2022-2023, arendaja YIT Eesti;
 • Ülesõidu tn 1 (Kuusepargi kortermaja)  – 4 korruseline ja 27 korteri ning 2 äripinnaga uusarendus, mis valmis 2022-2023 aastal, arendaja Creo;
 • Piiri tn 1 – 17 korteriga 4-kordne maja valmis 2023 aastal, arendaja Thörn Properties.

Kas siin tabelis on kõik-kõik uusarenduse kortermajad, mis viimasel kümnendil ehitatud, ei julge lubada, aga selle info põhjal saame kokku korteritena ca 300 ühikut. Mis sellest järeldada – on seda palju, kas sellest saab analüüsi teostada, seda oskab analüüsida juba mõni kinnisvaraspetsialist.

Täna müügis olevad uued korterid

Omamata spetsiifilist infoallikat, kasutades vaid avalike kinnisvaraportaale ja uusarenduse projektide kodulehtede andmeid, on Keilas hetkel müügis või kohe-kohe müügile tulemas 6 uusarenduse kortermaja projekti. All olev tabel annab selle kohta lihtsa ülevaate.

Vanad tegija ja uued tulijad

Kui järeldusi teha, siis rõõm on tõdeda, et üha uusi ja samas üldtuntud arendajaid/ehitajaid/kinnisvarabüroosid siseneb siinsele kinnisvaraturule. Juba tuntud tegija YIT Eesti näol, aga uutest tegijatest saab esile tuua 1Partner Kinnisvara, kes on osaline mitmel moel – nii ehitajana kui arendaja, samuti saab tähelepanuväärseks lugeda Tallinna üürikinnisvara turul aktiivse turusosalisena tegutsevat Scandium Kinnisvara ning suuri muutusi toob elukondliku kinnisvara turule ühe mainekaima elukondliku kinnisvara arendaja tulek Keilasse, Invego näol (Kantar Emori küsitluse põhjal https://www.kantaremor.ee/blogi/uue-kodu-ostmisel-jalgitakse-eelkoige-hinda-kommunaalkulusid-ja-planeeringut/).

Uus hinnatase

Kui põgusalt kommenteerida müügis olevate korterite hinnatasemeid toalisuse alusel, siis enne detailidesse laskumist tuleb lisada esiteks, et Keila Pargikodude korterid (Invego) ei ole veel avalikus müügis, ja teiseks, et antud detailsusaste ei sisalda võrdlust erinevate korterite müügitingimuste ja hinnas sisalduvate/mitte sisalduvate detailide osas. Kokkuvõte on tehtud kinnisvaraportaali kv.ee andmetele tuginedes seisuga 26 jaanuar 2024.

Tabel: Keila linna uusarenduse korterid seisuga jaanuar 2024 (allikad: kv.ee ja uusarenduste kodulehed), klikka tabelil (avaneb pdf).

 • 1-toalisi kortereid on tabelis oleva kuue arenduse peale müügis vaid 1 – Nurme tn kortermaja (YIT Eesti). 1-toaline 34 m2 suurune korter maksab 156 000 EUR (üle 4500 EUR/m2), hinna sisse kuulub ka auto parkimiskoht.
 • 2-toalisi kortereid pakutakse juba rohkem  – kinnisvaraportaali kv.ee andmetel on müügis 18 2-toalist korterit suuruse vahemikuga 44 – 50 m2, hinnavahemik 154 000 – 195 000 EUR (3500 – 4500 EUR/m2).
 • 3-toalisi kortereid on valikus 12 tk – 57–67 m2, hinnavahemik 208 000  – 252 000 EUR (3100 – 4000 EUR/m2).
 • 4- ja 5-toalisi kortereid on hetkel müügis 6 tk  – 255 000 – 329 000 EUR.

Luues võrdluse Tallinna linna Haabersti linnaosa (kõige lähem Tallinna linnaosa Keilale) uusarenduse korteritega, siis 1-toaliste korterite m2 hinnavahemik on Haaberstis 4100-5600 EUR/m2 (odavaim on 131 000 EUR, kalleim 194 000 EUR). Enam levinud 3-toaliste korterite hinnatase küündib 424 000 EURini (suur 3-toaline, 94 m2, 4500 EUR/m2), odavaima 3-toalise korteri saab 185 000 EUR eest (56 m2, 3200 EUR/m2).

Tabelis oleva kuue arenduse peale lisandub Keila korterite turule lähiaastatel kokku ca 262 uut aluaset. Hetkel kõige kallim uusarenduse korter maksab täna Keilas 329 000 EUR, mis asub Allika tn 7, 5-korruselise maja kõige kõrgemal korrusel  – 5-toaline saunaga korter suurusega 97 m2, millele lisandub lõunapoolne katuseterrass 48 m2. Hinnale lisanduvad parkimiskohad, panipaik. Tallinna Haabersti linnaosas tuleb sama suure (korteri pinda arvestades, 97 m2) 5-toalise korteri eest välja käia 319 000 EUR (Rehelepa arendus, 1-korruse korter).

Lisan täpsustuseks veelkord, et 1:1-le võrdlust ei saa piirkondade ja korterite pakkumiste vahel teha tulenevalt sellest, et ei ole võrreldud hinnas sisalduvate või hinnale lisanduvate kulutuste maksumusi (lisaks korteri paiknemist majas, siseviimistlustaset jms).

Korterite hinnad on võetud kinnisvaraportaalist kv.ee seisuga 26. jaanuar 2024.

“Terve elu keskkond

Slogan „Terve elu keskkond“ on ainuõige hüüdlause Keila linnale – siin on kõik võimalused loodud lastele, teismelistele, täiskasvanutele ja vanemaealistele inimestele. Kogukond on tugev ja sünergia loomise võimalused nii elanike, ettevõtjate, kooli, terviseradade, kultuuriasutuste ja muude asututuste/administratsioonide ning linnaametnike vahel on piiramatud. Paljude töökohtade ja vabaaja veetmise võimalustega linnaruum, millele on lihtne ligipääs ühistranspordi (rongiliiklus on ikka suurepärane!!) kui ka isikliku sõiduautoga.

Teame, et ettevõtlus areneb Keilas jõudsalt, vabaaja veetmise võimalusi ja uusi teenuseid pakkuvaid ettevõtteid lisandub samuti lähiaastatel (sh Keila uus keskus „Keila Keskus“) ning ka elamispindu tuleb juurde. Kõik head märgid viitavad sellele, et Keila ON keskus, keskpunkt, tõmbekeskus, mille positiivsed arengud teevad lähiaastel silmad ette väga paljudele teistele linnadele ja asumitele üle Eesti.

Keila on Keskus. Elagu Keila.

Harju KEK on pikaajalise kogemusega äri- ja tööstuskinnisvara arendaja Eestis.

Ettevõte tegeleb kinnisvara arendamise, haldamise ja investeeringute juhtimisega.