Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute küpsiste kasutamisega.
Kui soovite keelata küpsiste salvestamist teie seadmesse, kohandage palun oma brauseri turvaseadeid.

Loe lähemalt

PRIVAATSUSPOLIITIKA JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Vastutav andmetöötleja

 • HARJU KEK AS
 • Reg 10029482
 • Aadress Järve tn 2, Tallinn
 • Tel 6 74 75 00
 • E-mail info@harjukek.ee

Mõisted

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel;

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (“andmesubjekti”) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku,
kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal;

Isikuandmete töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine;

“Küpsis” (cookie) on väike tekstifail, mida veebileht salvestab sinu arvutisse või nutiseadmesse, kui külastad meie veebilehte. See võimaldab talletada infot eelistuste kohta, nii et sa ei pea seda lehte taas külastades või lehti sirvides uuesti valikuid tegema.

Milliseid isikuandmeid ning mis eesmärgil me kogume?

Juhul kui soovite kodulehe kaudu saada mõne teenuse kohta rohkem teavet, siis kogume ja töötleme järgnevaid isikuandmeid Harju KEK AS kogub järgmisi andmeid:

 • Nimi
 • E-posti aadress
 • Telefoninumber
 • Päringu tekst

Päringuid on võimalik esitada täites vastava kontaktivormi või saates e-kirja aadressile info@harjukeke.ee. Pakkumise ettevalmistamiseks kasutame ka krediidiinfo päringust saadud andmeid ettevõtte kohta.

Õiguslik alus taoliseks isikuandmete töötlemiseks on isikuandmete töötlemine andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele (GDPR Art 6(1)(b)).

Veebilehe sirvimise statistika

Veebilehtede külastamisel kogutakse külastaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid.

Tehnilised andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga, külastamise aja (kellaaeg, kuupäev, aasta) ja kohaga. IPaadresse ei seota isikut tuvastava teabega.

Ülalpool nimetatud andmete kogumiseks kasutame automatiseeritud tööriista Google Analytics. Kui te ei soovi enda kohta neid andmeid edastada, saate igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt, nagu on kirjeldatud siin.

Küpsised

Meie veebilehed kasutavad küpsiseid pakutavate teenuste kvaliteedi parandamiseks. Kasutame seansiküpsiseid, püsiküpsiseid ja kolmanda isiku küpsiseid (Google Analytics, Facebook):

Uute ja endiste klientide identifitseerimiseks. Sinu eelistuste meelde jätmiseks nagu keel, värvide kontrastid või kirja suurus. Meelde jätmiseks, kas oled (või ei ole) nõustunud meie küpsistega sellel leheküljel. Koguda usaldusväärset informatsiooni lehe külastatavuse kohta, mis võimaldab meil mõõta, kuivõrd leht vastab kasutajate vajadustele ning teha võimalikke parendusi.

Küpsiste lubamine ei ole vältimatult vajalik veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks, kuid annab parema lehitsemiskogemuse. Soovi korral võid alati küpsised kustutada või blokeerida, kuid seda tehes ei pruugi veebilehe mõned funktsioonid töötada soovitud viisil.

Arvesta, et mõned küpsised pärinevad kolmandast isikust teenusepakkujalt, kes täidab mõnda neist ülesannetest meie asemel.

Küpsistega seotud informatsiooni ei kasutata sinu isiku tuvastamiseks ning kogutud andmed on meie kontrolli all. Küpsiseid ei kasutata ühekski muuks otstarbeks kui eelnevalt kirjeldatud.

Kui kaua me andmeid säilitame?

Veebilehel kogutud isikustamata tehnilisi andmeid säilitatakse tähtajatult.

Isiku- ja kliendiandmeid säilitame nii kaua, kuni see on vajalik:

 • Teenuste ja informatsiooni toimetamiseks
 • Esitatud päringute puhul suhtlemiseks
 • Valikute ja õiguste teostamise tagamiseks

Isikuandmete jagamine

Võime muuta sinu isikuandmed, kliendiandmed või äriinfo kättesaadavaks firmadele, mis pakuvad meie äritegevust toetavaid teenuseid nagu veebilehe analüütikud või klienditeeninduse pakkujad. Need firmad on volitatud kasutama isikuandmeid, kliendiandmeid või äriinfot ainult selleks, et osutada meile teenuseid. Teenusepakkujate valikul jälgime, et teenusepakkuja asuks Euroopa majanduspiirkonnas.

Jagame sinu isikuandmeid, kliendiandmeid või äriinfot kolmandatele isikutele ainult privaatsusteatises kirjeldatud viisil. Me ei müü sinu isikuandmeid kolmandatele isikutele.

Õigused

Teatud juhtudel on teil õigus nõuda teie kohta käivate isikuandmete töötlemise piiramist ja õigus esitada vastuväiteid teie kohta käivate isikuandmete töötlemisele.

Kui leiate, et teie privaatsust on kuritarvitatud, siis palume võtta ühendust vastutava andmetöötlejaga. Teil on samuti õigus esitada kaebus selle riigi andmekaitse järelvalveasutusele, kus asub teie alaline elukoht.

Isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasivõtmine

Kui Te soovite olla n-ö unustatud, palume Teil sellest meile teada anda kirjutades aadressile info@harjukek.ee. Sooviavalduse alusel eemaldame me Teie päringu(te)ga seotud informatsiooni oma süsteemidest.

Keila uus ärikvartal – suur võimalus uutele äridele ja teenustele piirkonnas.

Äripiirkond/ärikvartal nimega KEKE Kvartal jääb praeguse Keila Tervisekeskuse ja Keila Tööstuspargi vahelisele alale Paldiski maantee äärde. Vahetus läheduses ka Keila Kool. Piirkonda rikastavad Keila lauluväljak ja laialdase mõjusfääriga Keila Haigla.

9ha suurune uus ettevõtlusala saab olema ärilinnak paljudele erinevatele äridele, kokku on võimalik ehitada 43 000 m2 uut hoonestust.

Tea uue rajatava Keila Keskuse tegemistest esimesena

Uue keskuse kohta saab kõige operatiivsema ja ülevaatlikuma info Keila Keskuse kodulehelt www.keilakeskus.ee

Uus_Keila_Keskus_logo
Uus Keila kogukonna-, ja vabaaja- ja kaubanduskeskus Keila Keskus. Logo.

Üleskutse

Tule tee äri uues Keila Keskuses. Pakume erinevas suuruses kaubandus- ja teeninduspindu rajatavasse keskusesse.

Õige aeg on plaane teha – 2 aasta pärast avata keskuse jaoks ideest teostuseni.

Kirjuta info@harjukek.ee

Uus ärilinnak Keilasse

Planeeringuga kavandatakse senine Harju KEK-i suletud tootmisala ümber linnaelanikele ja külastajatele avatud ning piirkonda sobivate äride, büroode ja väiketootmishoonete alaks, kuhu on kavandatud ka vabaaja- ja kogukonnakeskus nimega Keila Keskus.

Uue ärilinnaku rajamise aluseks on Keila Linnavalitsuse 17. istung seisuga 10.märtsil 2022.a., mil kehtestati Harju KEKi uue äripiirkonna detailplaneering.

Uue kvartali nimetus on KEKE Kvartal, uus ärilinnak Keila linnas.

Fakte uue kvartali kohta

 • Arendatava ala suurus: ca 9 hektarit
 • Potentsiaalne hoonete arv (max): 27
 • Ehitusalune pind kokku: 26 400 m2
 • Suletud brutopind kokku: 43 000 m2
Detailplaneeringu väljavõte. Harju KEK

Uue ärikvartali esimene hoone on uus Keila Keskus, nn kogukonnakeskus (loe all). Järgmises etapis areneb kvartal vastavalt tekkivatele ärihuvidele ja -plaanidele. Näeme kvartalis eritüüpi äritegevust, vaba aja veetmise võimalusi, erinevat laadi sportimisvõimalusi. Keila mõistes saab uuest Keila ärikvartalist linnaruum, mida seni ei ole Keilas olnud – kaasaegsed hooned, uued ärid, kompleksne liikluslahendus.

Uus kogukonnakeskus Keila Keskus

Harju KEK (www.harjukek.ee) planeerib suuremahulist kaubandus-, meelelahutus-ja kogukonnakeskust Keilasse aadressile Harju tn 2 (vana aadress Paldiski mnt 19/21). Asukoht on Ehitajate tee, Harju tn ja Paldiski mnt vahelisel alal Keila Tööstuspargi (igapäevaselt 2000 töötajat) ääres, Keila Tervisekeskuse kõrval ja Keila Kooli läheduses (250 m, ca 1600 õpilast).

2025. aastal avatavas uues keskuses on pinda toiduankrule üle ca 2500 m2, üle 1000 m2 suurune spordiklubi, kaasaegne spordipood ca 700 m2 ja kino. Samuti laste mänguala kahel tasapinnal ca 1000 m2, kodutarvete pood, rõivakauplused, toitlustus, teenused lemmikloomadele ja erinevad meditsiiniteenused. Keskuse kõrgemas hoone mahus on majutus. Täna ei ole Keilas kaasaegset kaubandus-, meelelahutus-, kogukonnakeskust ega ka rõivakaubanduse kultuuri. Me tahame seda muuta!

Paljude erinevate esinduste, kaupluste, teenindusasutustega kogukonnakeskus, mis annab Keila linna ja lähipiirkonna inimestele võimaluse väärtustada oma aega kodukandis. Loome uut Keila linnaruumi ja toome uusi teenuseid ja ettevõtteid Keila elu rikastama.

Keila uued kaubanduspinnad

Toome Keilasse uusi ettevõtmisi ja brände, mida oleme harjunud tarbima mujal, aga seni veel mitte Keilas.

 • Kaasaegsed rõiva- ja jalanõude kauplused
 • Spordipood oma hiilguses
 • Koduasjade pood, tehnika pood

Keila uued pinnad teenustele

Keila linna moto “Terve elu keskkond” annab meile kohustuse tuua Keilasse teenuseid ja ärisid, mida täna Keilas ei pakuta või ei ole piisavalt kvaliteetsed.

 • Sportimisvõimalused siseruumis paranevad 10 korda
 • Meditsiiniteenused võivad olla kogukonnakeskuses? Muidugi!
 • Üks hea raamatupood on Keilas puudu
 • Majutusvõimalused paranevad Keilas märgatavalt!

Keila meelelahutus

Keila on hea linn elamiseks, Keilas on väga palju ettevõtjaid, kes loovad töökohti, linnal on head transpordiühendused, aga paranemisruumi on meelelahutusvaldkonnas.

 • Kino peab saama
 • Laste ja teismeliste ajaviide, aktiivtegevused ja tähtpäevade tähistamise võimalus
 • Toidu nautimine ja kohvitamine on ju ka meele lahutamine

Ajagraafik

 • Kontseptsioon sh arhitektuurikonkurss – II-III kvartal, 2021
 • Detailplaneering kehtestatamine – IV kvartal 2021 – I kvartal 2022
 • Keskuse projekteerimine – III-IV kvartal, 2022 – I kvartal 2024
 • Ehitustegevuse algus – II kvartal 2024
 • Keskus avamiseks valmis – I kvartal 2026

Uus kogukonnakeskus, Galerii

ESITA PÄRING

ANDRE POOPUU
MÜÜGI- JA TURUNDUSJUHT

T +372 674 7500
M +372 50 37 350
E andre@harjukek.ee
  Harju KEK on pikaajalise kogemusega äri- ja tööstuskinnisvara arendaja Eestis.

  Ettevõte tegeleb kinnisvara arendamise, haldamise ja investeeringute juhtimisega.