Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute küpsiste kasutamisega.
Kui soovite keelata küpsiste salvestamist teie seadmesse, kohandage palun oma brauseri turvaseadeid.

Loe lähemalt

PRIVAATSUSPOLIITIKA JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Vastutav andmetöötleja

 • HARJU KEK AS
 • Reg 10029482
 • Aadress Järve tn 2, Tallinn
 • Tel 6 74 75 00
 • E-mail info@harjukek.ee

Mõisted

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel;

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (“andmesubjekti”) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku,
kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal;

Isikuandmete töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine;

“Küpsis” (cookie) on väike tekstifail, mida veebileht salvestab sinu arvutisse või nutiseadmesse, kui külastad meie veebilehte. See võimaldab talletada infot eelistuste kohta, nii et sa ei pea seda lehte taas külastades või lehti sirvides uuesti valikuid tegema.

Milliseid isikuandmeid ning mis eesmärgil me kogume?

Juhul kui soovite kodulehe kaudu saada mõne teenuse kohta rohkem teavet, siis kogume ja töötleme järgnevaid isikuandmeid Harju KEK AS kogub järgmisi andmeid:

 • Nimi
 • E-posti aadress
 • Telefoninumber
 • Päringu tekst

Päringuid on võimalik esitada täites vastava kontaktivormi või saates e-kirja aadressile info@harjukeke.ee. Pakkumise ettevalmistamiseks kasutame ka krediidiinfo päringust saadud andmeid ettevõtte kohta.

Õiguslik alus taoliseks isikuandmete töötlemiseks on isikuandmete töötlemine andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele (GDPR Art 6(1)(b)).

Veebilehe sirvimise statistika

Veebilehtede külastamisel kogutakse külastaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid.

Tehnilised andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga, külastamise aja (kellaaeg, kuupäev, aasta) ja kohaga. IPaadresse ei seota isikut tuvastava teabega.

Ülalpool nimetatud andmete kogumiseks kasutame automatiseeritud tööriista Google Analytics. Kui te ei soovi enda kohta neid andmeid edastada, saate igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt, nagu on kirjeldatud siin.

Küpsised

Meie veebilehed kasutavad küpsiseid pakutavate teenuste kvaliteedi parandamiseks. Kasutame seansiküpsiseid, püsiküpsiseid ja kolmanda isiku küpsiseid (Google Analytics, Facebook):

Uute ja endiste klientide identifitseerimiseks. Sinu eelistuste meelde jätmiseks nagu keel, värvide kontrastid või kirja suurus. Meelde jätmiseks, kas oled (või ei ole) nõustunud meie küpsistega sellel leheküljel. Koguda usaldusväärset informatsiooni lehe külastatavuse kohta, mis võimaldab meil mõõta, kuivõrd leht vastab kasutajate vajadustele ning teha võimalikke parendusi.

Küpsiste lubamine ei ole vältimatult vajalik veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks, kuid annab parema lehitsemiskogemuse. Soovi korral võid alati küpsised kustutada või blokeerida, kuid seda tehes ei pruugi veebilehe mõned funktsioonid töötada soovitud viisil.

Arvesta, et mõned küpsised pärinevad kolmandast isikust teenusepakkujalt, kes täidab mõnda neist ülesannetest meie asemel.

Küpsistega seotud informatsiooni ei kasutata sinu isiku tuvastamiseks ning kogutud andmed on meie kontrolli all. Küpsiseid ei kasutata ühekski muuks otstarbeks kui eelnevalt kirjeldatud.

Kui kaua me andmeid säilitame?

Veebilehel kogutud isikustamata tehnilisi andmeid säilitatakse tähtajatult.

Isiku- ja kliendiandmeid säilitame nii kaua, kuni see on vajalik:

 • Teenuste ja informatsiooni toimetamiseks
 • Esitatud päringute puhul suhtlemiseks
 • Valikute ja õiguste teostamise tagamiseks

Isikuandmete jagamine

Võime muuta sinu isikuandmed, kliendiandmed või äriinfo kättesaadavaks firmadele, mis pakuvad meie äritegevust toetavaid teenuseid nagu veebilehe analüütikud või klienditeeninduse pakkujad. Need firmad on volitatud kasutama isikuandmeid, kliendiandmeid või äriinfot ainult selleks, et osutada meile teenuseid. Teenusepakkujate valikul jälgime, et teenusepakkuja asuks Euroopa majanduspiirkonnas.

Jagame sinu isikuandmeid, kliendiandmeid või äriinfot kolmandatele isikutele ainult privaatsusteatises kirjeldatud viisil. Me ei müü sinu isikuandmeid kolmandatele isikutele.

Õigused

Teatud juhtudel on teil õigus nõuda teie kohta käivate isikuandmete töötlemise piiramist ja õigus esitada vastuväiteid teie kohta käivate isikuandmete töötlemisele.

Kui leiate, et teie privaatsust on kuritarvitatud, siis palume võtta ühendust vastutava andmetöötlejaga. Teil on samuti õigus esitada kaebus selle riigi andmekaitse järelvalveasutusele, kus asub teie alaline elukoht.

Isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasivõtmine

Kui Te soovite olla n-ö unustatud, palume Teil sellest meile teada anda kirjutades aadressile info@harjukek.ee. Sooviavalduse alusel eemaldame me Teie päringu(te)ga seotud informatsiooni oma süsteemidest.

Keila Tööstuspark on Eesti vanim ja kaasaegseim tööstusala ettevõtetele. Piirkonna ärikinnisvara lipulaev.

Tegemist on Eesti vanima tervikliku kontseptsiooniga tööstusalaga! Keila Tööstuslinnak asub logistiliselt soodsas asukohas Keila linnas, vahetult suure potentsiaaliga transiiditee (Paldiski mnt) ääres. Tööstuslinnaku kogupindala on 52 hektarit, kuhu on võimalus maavaldajal ja omanikul Harju KEK AS-l klientidele rajada kuni 130 000 m2 täiendavat hoonestust. Infrastruktuur on väljaehitatud ja püsivalt hooldatud. Tööstuslinnak sobib erinevatele tootmise, ladustamise ja kaubandusega tegelevatele ettevõtetele.

Loe hetkel pakutavate äripindade kohta.

KEILA TÖÖSTUSPARK – SUUREPÄRANE ASUKOHT IGALE TOOTMISETTEVÕTTELE

Tööstuslinnak sobib erinevatele tootmise, ladustamise ja kaubandusega tegelevatele ettevõtetele. Omame pikaajalist visiooni piirkonna arengust.

Koostöövorm

Meie ehitame teie vajadustele vastava hoone, mille anname teile pikaajaliselt rendile. Uus hoone kliendile „võtmed kätte“ põhimõttel 9-12 kuuga.

Samas vabaneb meil tööstuspargis ka olemasolevate hoonete pindu aeg-ajalt. Küsige võimalike vabade pindade kohta rohkem infot info@harjukek.ee või võtke ühendust meie meeskonna liikmetega.

Keila Tööstuspargi asukoha eelised

 • Parim asukoht suuremate magistraalteede läheduses
 • Paldiski sadama ja Tallinna lähedus (mõlemad ca 25 km)
 • Suurepärane ühistranspordi ühendus Tallinnaga nii auto-, bussi- kui ka rongiliikluse näol
 • Vastupidine liiklusvoog hommikuste ja õhtuste ummikute suhtes.

Keskkonna eelised

 • Ainus ühe omaniku haldusalas olev tööstuslinnak Eestis
 • Hästi väljakujunenud ja toimiv infrastruktuur
 • Kvaliteetse tööjõu olemasolu Keila linnas ja lähiümbruses
 • Keila linn pakub häid võimalusi tervisespordi harrastamiseks Keila Tervisekeskuse, discgolfi radade ja parkide näol. Niitvälja golfiväljakud 8 km kaugusel.

Tänased üürnikud Keila Tööstupargis

Keila Tööstuspargis on palju erinevaid tootmis- kui ka ärivaldkonna ettevõtteid (allolevas loetelus ettevõtted tähestiku järjekorras):

Lisaks on Keila Tööstuspargi territooriumil veel mitmed teised ettevõtted.

Üürileandja ja arendaja Harju KEK

Harju KEK on suurima kogemusega äri- ja tööstuskinnisvara arendaja Eestis. Ettevõte tegeleb kinnisvara arendamise, haldamise ja investeeringute juhtimisega. Harju KEK AS omab 31,4% osalust börsiettevõttes Harju Elekter ning 27,1% osalust ettevõttes EKE AS

Kontakt

Küsige täiendavat informatsiooni e-maililt info@harjukek.ee või andre@harjukek.ee. Samuti saate helistada numbritel 6 74 75 00 või +372 50 37 350.

HARJU KEK

ESITA PÄRING

ANDRE POOPUU
MÜÜGI- JA TURUNDUSJUHT

T +372 674 7500
M +372 50 37 350
E andre@harjukek.ee
  Harju KEK on pikaajalise kogemusega äri- ja tööstuskinnisvara arendaja Eestis.

  Ettevõte tegeleb kinnisvara arendamise, haldamise ja investeeringute juhtimisega.