Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute küpsiste kasutamisega.
Kui soovite keelata küpsiste salvestamist teie seadmesse, kohandage palun oma brauseri turvaseadeid.

Loe lähemalt

PRIVAATSUSPOLIITIKA JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Vastutav andmetöötleja

 • HARJU KEK AS
 • Reg 10029482
 • Aadress Järve tn 2, Tallinn
 • Tel 6 74 75 00
 • E-mail info@harjukek.ee

Mõisted

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel;

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (“andmesubjekti”) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku,
kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal;

Isikuandmete töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine;

“Küpsis” (cookie) on väike tekstifail, mida veebileht salvestab sinu arvutisse või nutiseadmesse, kui külastad meie veebilehte. See võimaldab talletada infot eelistuste kohta, nii et sa ei pea seda lehte taas külastades või lehti sirvides uuesti valikuid tegema.

Milliseid isikuandmeid ning mis eesmärgil me kogume?

Juhul kui soovite kodulehe kaudu saada mõne teenuse kohta rohkem teavet, siis kogume ja töötleme järgnevaid isikuandmeid Harju KEK AS kogub järgmisi andmeid:

 • Nimi
 • E-posti aadress
 • Telefoninumber
 • Päringu tekst

Päringuid on võimalik esitada täites vastava kontaktivormi või saates e-kirja aadressile info@harjukeke.ee. Pakkumise ettevalmistamiseks kasutame ka krediidiinfo päringust saadud andmeid ettevõtte kohta.

Õiguslik alus taoliseks isikuandmete töötlemiseks on isikuandmete töötlemine andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele (GDPR Art 6(1)(b)).

Veebilehe sirvimise statistika

Veebilehtede külastamisel kogutakse külastaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid.

Tehnilised andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga, külastamise aja (kellaaeg, kuupäev, aasta) ja kohaga. IPaadresse ei seota isikut tuvastava teabega.

Ülalpool nimetatud andmete kogumiseks kasutame automatiseeritud tööriista Google Analytics. Kui te ei soovi enda kohta neid andmeid edastada, saate igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt, nagu on kirjeldatud siin.

Küpsised

Meie veebilehed kasutavad küpsiseid pakutavate teenuste kvaliteedi parandamiseks. Kasutame seansiküpsiseid, püsiküpsiseid ja kolmanda isiku küpsiseid (Google Analytics, Facebook):

Uute ja endiste klientide identifitseerimiseks. Sinu eelistuste meelde jätmiseks nagu keel, värvide kontrastid või kirja suurus. Meelde jätmiseks, kas oled (või ei ole) nõustunud meie küpsistega sellel leheküljel. Koguda usaldusväärset informatsiooni lehe külastatavuse kohta, mis võimaldab meil mõõta, kuivõrd leht vastab kasutajate vajadustele ning teha võimalikke parendusi.

Küpsiste lubamine ei ole vältimatult vajalik veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks, kuid annab parema lehitsemiskogemuse. Soovi korral võid alati küpsised kustutada või blokeerida, kuid seda tehes ei pruugi veebilehe mõned funktsioonid töötada soovitud viisil.

Arvesta, et mõned küpsised pärinevad kolmandast isikust teenusepakkujalt, kes täidab mõnda neist ülesannetest meie asemel.

Küpsistega seotud informatsiooni ei kasutata sinu isiku tuvastamiseks ning kogutud andmed on meie kontrolli all. Küpsiseid ei kasutata ühekski muuks otstarbeks kui eelnevalt kirjeldatud.

Kui kaua me andmeid säilitame?

Veebilehel kogutud isikustamata tehnilisi andmeid säilitatakse tähtajatult.

Isiku- ja kliendiandmeid säilitame nii kaua, kuni see on vajalik:

 • Teenuste ja informatsiooni toimetamiseks
 • Esitatud päringute puhul suhtlemiseks
 • Valikute ja õiguste teostamise tagamiseks

Isikuandmete jagamine

Võime muuta sinu isikuandmed, kliendiandmed või äriinfo kättesaadavaks firmadele, mis pakuvad meie äritegevust toetavaid teenuseid nagu veebilehe analüütikud või klienditeeninduse pakkujad. Need firmad on volitatud kasutama isikuandmeid, kliendiandmeid või äriinfot ainult selleks, et osutada meile teenuseid. Teenusepakkujate valikul jälgime, et teenusepakkuja asuks Euroopa majanduspiirkonnas.

Jagame sinu isikuandmeid, kliendiandmeid või äriinfot kolmandatele isikutele ainult privaatsusteatises kirjeldatud viisil. Me ei müü sinu isikuandmeid kolmandatele isikutele.

Õigused

Teatud juhtudel on teil õigus nõuda teie kohta käivate isikuandmete töötlemise piiramist ja õigus esitada vastuväiteid teie kohta käivate isikuandmete töötlemisele.

Kui leiate, et teie privaatsust on kuritarvitatud, siis palume võtta ühendust vastutava andmetöötlejaga. Teil on samuti õigus esitada kaebus selle riigi andmekaitse järelvalveasutusele, kus asub teie alaline elukoht.

Isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasivõtmine

Kui Te soovite olla n-ö unustatud, palume Teil sellest meile teada anda kirjutades aadressile info@harjukek.ee. Sooviavalduse alusel eemaldame me Teie päringu(te)ga seotud informatsiooni oma süsteemidest.

Pressiteade: Harju KEK arendab ärikinnisvara kõikide kriiside kiuste

26.07.2022

Pikaajalise vaatega kinnisvaraettevõte investeerib kahe aasta jooksul uute ärihoonete ehitusse üle 5,5 miljoni euro.

Harju KEK rajab Keila Tööstuspargi territooriumile uue hoone suurusega 2100 m2, milles on 5 äripinda. 292 – 360 m2 suurused lao-ja tootmispinnad koos kontoriblokiga. Esimesed üürilepingud on sõlmitud.

Sama tüüpi hoone ehitus algab just käesoleva aasta augustikuus Tänassilma asumis Valdmäe Tööstuspargis aadressil Valdmäe põik 3/5, kuhu 2-korruselisse hoonesse tuleb 6 äripinda vahemikus 336 – 1242 m2.

Mõlemas hoones on pinnad üürile andmiseks.

Harju KEK on pikaajalise vaatega arendaja

„Oleme pikaajalise vaatega arendaja ja leiame, et väike- ja keskmise suurusega ettevõtja vajab ka edaspidi kaasaegset äripinda“, alustab Harju KEK tegevjuht ja juhatuse liige Janek Lehtmets. „Uued tarneahelad ja kasvav riigisisene tootmine (või lähiriikides tootmine) annavad põhjuse oletada, et laopindadele nõudlus kasvab, samuti hakatakse tulevikus üha rohkem tootmispinda vajame kohalike ettevõtjate poolt kuna väljaspoolt on kulukam valmistoodangut sisse tuua.“

Janek Lehtmets, Harju KEK AS tegevjuht ja juhatuse liige. Foto: Harju KEK.

„Usume piirkondadesse, kus on raudtee, linnalähedus ja magistraalteede lähedus – nii Keila Tööstuspark kui Valdmäe Tööstuspark sobivad antud kriteeriumitega ning näeme kasvavat potentsiaali efektiivsete lao- ja väike-tootmispindadele,“ lisab Lehtmets.

„Lisaks 5,5 miljoni euro investeerimisele stock-office -tüüpi hoonetesse, oleme teinud sihipäraseid investeeringuid olemasolevate klientide uute hoonete ehitusse, viimane näide 2021 aastast on Ensto Building Systemsi uus tootmishoone maksumusega 3,5 miljonit eurot.“

Uued investeeringud:

Keki 3, Keila, Keila Tööstuspark

 • Hoone kogupind 2100 m2
 • Paldiski mnt ääres
 • 5 äripinda suurusega 292 – 443 m2
 • Valmib august 2022
 • Investeering 2,2 mio eur
 • Rohkem infot harjukek.ee/uued_aripinnad
Harju KEK uus ärihoone Keilas, Keila Tööstuspark Keki 3.
Uued laopinnad, tootmispinnad, kontor võimalusega äripinnad valmivad Keila Tööstuspargis Paldiski maantee vahetus läheduses.

Valdmäe põik 3/5, Saue, Valdmäe Tööstuspark

 • Hoone kogupind 3000 m2
 • Pärnu mnt läheduses
 • 6 äripinda suurusega 363 – 1242 m2
 • Valmib mai 2023
 • Investeering 3,3 mio eur
 • Rohkem infot harjukek.ee/uued_aripinnad
tock_office_äripinnad_Tänassilmas_Laagri - Valdmäe Tööstuspark_Harju_KEK
Äripinnad suurusega 336-1476 m2. Kokku 6 äripinda, stock-office, laopind, tootmispind, kontor. Harju KEK tööstuspark. Rohkem infot www.harjukek.ee/valdmae

Harju KEK AS on Eesti erakapitalil põhinev äriühing, mis tegeleb kinnisvara arendamise, halduse, investeeringute juhtimisega. Ettevõtte omanduses on üle 100 hektarit äri- ja tootmismaad Tallinnas ja Harjumaal ning kokku üle 100000 m2 väljaüüritud pinda.

Ettevõtte suurimad äri- ja tööstuspargid on Keila Tööstuspark Keila linnas, A11 Äripark Tallinna ringtee ääres ja Valdmäe Tööstuspark Tänassilmas. Rohkem infot www.harjukek.ee.

Harju KEK on pikaajalise kogemusega äri- ja tööstuskinnisvara arendaja Eestis.

Ettevõte tegeleb kinnisvara arendamise, haldamise ja investeeringute juhtimisega.