Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute küpsiste kasutamisega.
Kui soovite keelata küpsiste salvestamist teie seadmesse, kohandage palun oma brauseri turvaseadeid.

Loe lähemalt

PRIVAATSUSPOLIITIKA JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Vastutav andmetöötleja

 • HARJU KEK AS
 • Reg 10029482
 • Aadress Järve tn 2, Tallinn
 • Tel 6 74 75 00
 • E-mail info@harjukek.ee

Mõisted

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel;

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (“andmesubjekti”) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku,
kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal;

Isikuandmete töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine;

“Küpsis” (cookie) on väike tekstifail, mida veebileht salvestab sinu arvutisse või nutiseadmesse, kui külastad meie veebilehte. See võimaldab talletada infot eelistuste kohta, nii et sa ei pea seda lehte taas külastades või lehti sirvides uuesti valikuid tegema.

Milliseid isikuandmeid ning mis eesmärgil me kogume?

Juhul kui soovite kodulehe kaudu saada mõne teenuse kohta rohkem teavet, siis kogume ja töötleme järgnevaid isikuandmeid Harju KEK AS kogub järgmisi andmeid:

 • Nimi
 • E-posti aadress
 • Telefoninumber
 • Päringu tekst

Päringuid on võimalik esitada täites vastava kontaktivormi või saates e-kirja aadressile info@harjukeke.ee. Pakkumise ettevalmistamiseks kasutame ka krediidiinfo päringust saadud andmeid ettevõtte kohta.

Õiguslik alus taoliseks isikuandmete töötlemiseks on isikuandmete töötlemine andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele (GDPR Art 6(1)(b)).

Veebilehe sirvimise statistika

Veebilehtede külastamisel kogutakse külastaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid.

Tehnilised andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga, külastamise aja (kellaaeg, kuupäev, aasta) ja kohaga. IPaadresse ei seota isikut tuvastava teabega.

Ülalpool nimetatud andmete kogumiseks kasutame automatiseeritud tööriista Google Analytics. Kui te ei soovi enda kohta neid andmeid edastada, saate igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt, nagu on kirjeldatud siin.

Küpsised

Meie veebilehed kasutavad küpsiseid pakutavate teenuste kvaliteedi parandamiseks. Kasutame seansiküpsiseid, püsiküpsiseid ja kolmanda isiku küpsiseid (Google Analytics, Facebook):

Uute ja endiste klientide identifitseerimiseks. Sinu eelistuste meelde jätmiseks nagu keel, värvide kontrastid või kirja suurus. Meelde jätmiseks, kas oled (või ei ole) nõustunud meie küpsistega sellel leheküljel. Koguda usaldusväärset informatsiooni lehe külastatavuse kohta, mis võimaldab meil mõõta, kuivõrd leht vastab kasutajate vajadustele ning teha võimalikke parendusi.

Küpsiste lubamine ei ole vältimatult vajalik veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks, kuid annab parema lehitsemiskogemuse. Soovi korral võid alati küpsised kustutada või blokeerida, kuid seda tehes ei pruugi veebilehe mõned funktsioonid töötada soovitud viisil.

Arvesta, et mõned küpsised pärinevad kolmandast isikust teenusepakkujalt, kes täidab mõnda neist ülesannetest meie asemel.

Küpsistega seotud informatsiooni ei kasutata sinu isiku tuvastamiseks ning kogutud andmed on meie kontrolli all. Küpsiseid ei kasutata ühekski muuks otstarbeks kui eelnevalt kirjeldatud.

Kui kaua me andmeid säilitame?

Veebilehel kogutud isikustamata tehnilisi andmeid säilitatakse tähtajatult.

Isiku- ja kliendiandmeid säilitame nii kaua, kuni see on vajalik:

 • Teenuste ja informatsiooni toimetamiseks
 • Esitatud päringute puhul suhtlemiseks
 • Valikute ja õiguste teostamise tagamiseks

Isikuandmete jagamine

Võime muuta sinu isikuandmed, kliendiandmed või äriinfo kättesaadavaks firmadele, mis pakuvad meie äritegevust toetavaid teenuseid nagu veebilehe analüütikud või klienditeeninduse pakkujad. Need firmad on volitatud kasutama isikuandmeid, kliendiandmeid või äriinfot ainult selleks, et osutada meile teenuseid. Teenusepakkujate valikul jälgime, et teenusepakkuja asuks Euroopa majanduspiirkonnas.

Jagame sinu isikuandmeid, kliendiandmeid või äriinfot kolmandatele isikutele ainult privaatsusteatises kirjeldatud viisil. Me ei müü sinu isikuandmeid kolmandatele isikutele.

Õigused

Teatud juhtudel on teil õigus nõuda teie kohta käivate isikuandmete töötlemise piiramist ja õigus esitada vastuväiteid teie kohta käivate isikuandmete töötlemisele.

Kui leiate, et teie privaatsust on kuritarvitatud, siis palume võtta ühendust vastutava andmetöötlejaga. Teil on samuti õigus esitada kaebus selle riigi andmekaitse järelvalveasutusele, kus asub teie alaline elukoht.

Isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasivõtmine

Kui Te soovite olla n-ö unustatud, palume Teil sellest meile teada anda kirjutades aadressile info@harjukek.ee. Sooviavalduse alusel eemaldame me Teie päringu(te)ga seotud informatsiooni oma süsteemidest.

STARK Logistics arendab laomajandust ja maanteevedusid

5.12.2022

Keila Tööstuspargis toimetav transpordi- ja logistikaettevõtte esindajate intervjuu Keila Lehes.

Intervjuu koostas Keila Leht ajakirjanik Allar Viivik, intervjuu ilmus väljaandes Keila Leht 02.12.2022.

STARK Logistics on ärinimi, mille alla on koondunud turul üle 35 aasta tegutsenud kaks transpordiettevõtet – kunagised Tallept Auto ja KMV. Tallept Auto sai KMV ainuomanikuks juulis 2020, firmad ühendati mullu märtsis. Nii teatab Stark Logistics AS-i koduleht. Millega põhiliselt Harju KEK-i Keila Tööstuspargis toimetav ning transpordi- ja laoteenuseid pakkuv ettevõte tegeleb, sellest rääkis Keila Leht STARK Warehousing OÜ juhatuse liikmete Arvo Halliku ja Riho Pungaga.

Arvo Hallik: Eellugu on selline, et alates 1980ndatest tegutsesid Tallept Auto Tutermaal ja KMV Harju KEK-i tütarettevõttena Keilas. Mõlemad on ajalooliselt olnud kohalikul turul suured tegijad maanteetranspordi alal. Tallept Kesk-Euroopa ning KMV peamiselt Skandinaavia ja Soome suunal. Märkasime, et lisaks veoteenusele vajasid üha rohkemad kliendid ka laoteenust. See viis Keila Tööstuspargis esimeste laopindade rendilepinguteni. Kui alguses oli laoteenus pigem lisandväärtus veoklientidele, siis täna on see eraldiseisev strateegiline ärisuund. Tallept ostis KMV 2020. aasta suvel. Sama aasta lõpus võeti kasutusele uue ärinime ja ühtse brändina STARK Logistics ning veidi vähem kui aasta pärast ostu firmad ühendati. Selle aasta algusest on tõsisem fookus just laomajanduse arendamisel. Juriidiliselt sai kogu laondust puudutav äri tõstetud eraldi juriidilise keha alla, paika pandud eraldi juhtkond ning meeskond.

Pilt: Stark Logistics

Tööstuspargi Keki tänavale olete värskelt rajanud ka laopinnad ehk halli?

Riho Pung: Meil oli lõpuks selg vastu seina. Ühel hetkel ei olnud enam vajalikku pinda, et pakkuda kvaliteetset teenust olemasolevatele klientidele. Rääkimata uutest klientidest. Keila Tööstuspark ja selle arendajad on tublid. Nendega on meil hea koostöö. Tegime pargi arendajatega pikaajalise maa rendilepingu, võimalusega ehitada siia kaks PVC halli. Lao- ja komplekteerimiskeskusse kolisime tänavu augusti teisel poolel ja viimased elektritööd said tehtud 1. detsembriks. Olemasoleva halli mõõdud on 90 x 30 meetrit ja pindala seega 2700 m2. Hallil on kõrgust 11 meetrit ja mahutab 3 500 euroaluse kohta. Teine pool krundist on praegu tühi, kasutame seda välitingimustes hoitava kauba ladustamiseks. Kui ärikeskkond lubab, siis on lähiaastatel plaanis püstitada ka teine sama suur PVC hall. Kokku oleks siis meil Keilas 5400 m2 pinda ja 7000 euroaluse kohta. Lisaks on meil veel kaks ladu, mis asuvad Iru Elektrijaama lähedal Saha-Loo teel. Üks ladu on küttega, mahutavusega 2 200 euroaluse kohta. Teine aga riiuliteta PVC hall suuremate kaupade hoiustamiseks.

Kui palju töötab firmades autosid ja inimesi?

Arvo Hallik: Me saame kliendile pakkuda logistika täisteenust ehk täita tellimusi nii maanteeveol kui ka ladustamisel. Praegu on autopargis 90 vedukit, mis on Eesti mõistes üks suuremaid. Täna on tööl kokku 117 inimest, kellest 92 autojuhid, 15 inimest töötab administratsioonis, tehnikaosakonnas on neli ning laos kuus töölist.

Millised on vedude suunad?

Arvo Hallik: Peamised suunad on Skandinaavia ja Soome, Kesk- ja Lõuna-Euroopa ning loomulikult Baltikum ja Eesti. Venemaa suunal veame, kuid see suund on ajalooliselt olnud oluliselt väiksema kaaluga. Seoses sõjaga Ukrainas on selle suuna osatähtsus veelgi kahanenud.

Miks valisite lao asukohaks just Keila?

Arvo Hallik: Koht on logistiliselt väga hea. Siit on hea alustada vedusid nii Skandinaaviasse kui Kesk-Euroopasse, Tallinna ringtee tagab kiire ühenduse Narva ja Tartu suunal. Ladude osas oleme positsioneerinud ennast mõlemale poole Tallinna linna. Maardu sadamast liikuvad kaubad saame ladustada Irus. Keila Tööstuspargi ettevõtetele oleme n-ö samas hoovis, lisaks linna hea asukoht Paldiski sadamast veetava kauba osas.

Keda siia veel ootate nii Keilast kui Lääne-Harjumaalt?

Riho Pung: Meie tänasteks klientideks on peamiselt tööstused. Arvestades meie võimekust maanteevedudel ning ladustamisel, on üldiselt meie kliendid pigem täisteenust vajavad ja hindavad ettevõtted. Oleme omalt poolt valmis investeerima, et anda neile pikaajaliselt toimiv logistikalahendus. Hea oleks näha uusi tulijaid Lääne-Harju vallast.

Firmade vedude ja laomajanduse tulevik?

Arvo Hallik: Kindlasti on meil plaanis kasvada ja areneda, seda nii maanteetranspordi kui laonduse vallas. Laomajanduses me ennast suureks tegijaks ei pea. Hetkel on meil pinda kokku 5000 m2 ja vähemalt teist sama palju tuleb juurde ehitada. Laome korraliku vundamendi teenuse osutamiseks nii IT-süsteemide kui meeskonna osas. Siis saab olemasolevatele ja uutele klientidele anda lubadusi, mida täita suudame. Eks palju sõltub ka tuleviku majandusoludest.

Harju KEK on pikaajalise kogemusega äri- ja tööstuskinnisvara arendaja Eestis.

Ettevõte tegeleb kinnisvara arendamise, haldamise ja investeeringute juhtimisega.